Obwodnicę zrobi Strabag

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnął przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy północnej obwodnicy Chełma. Inwestycję zrealizuje firma „Strabag” z Pruszkowa, której oferta została uznana za najkorzystniejszą. Projekt i budowa prawie 14-kilometrowego odcinka pochłoną prawie 442 mln zł.

W piątek, 16 kwietnia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła wyniki przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy północnej obwodnicy Chełma. Z czterech złożonych ofert najkorzystniejszą pod względem cenowym złożyła firma „Strabag” z Pruszkowa. Wszystkie prace, w tym również opracowanie projektu technicznego, oszacowała na 441 942 911 zł. Najwyższą stawkę zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner), które wyceniło inwestycję na 561 401 837 zł.

Lubelski oddział GDDKiA przeanalizował wszystkie dokumenty i uznał, że oferta firmy „Strabag” jest kompletna i nie zawiera uchybień. Tym samym uznał ją za najbardziej atrakcyjną cenowo.

Pozostałe trzy firmy biorące udział w przetargu mają teraz czas na składanie odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie standardowo skontrolowana też przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli nie będzie protestów, GDDKiA przewiduje, że jeszcze w drugim kwartale podpisze umowę ze „Strabagiem”.

Północna obwodnica Chełma o planowanej długości ok. 13,6 km powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12 i będzie przebiegać w nowym śladzie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zaplanowane są też cztery węzły drogowe, 16 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska i BRD. Powstaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Trasa ominie miasto od północnej strony. Jadąc drogą krajowej nr 12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną „Dwunastką”, w miejscowości Kolonia Antonin.

Prace budowlane, według harmonogramu, mają rozpocząć się w 2023 roku. Północną obwodnicą Chełma kierowcy pojadą w drugiej połowie 2025 r. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here