Oby było lepiej

Radni analizowali wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Najwięcej uwag miał Dariusz Grabczuk, który zwrócił uwagę, że „wskaźniki” niepokoją: – Oby w drugim półroczu się poprawiły – stwierdził radny Grabczuk. O stan finansów dopytywała też Agata Fisz, była prezydent Chełma. Aby je poprawić, podjęto uchwały w sprawie przesunięcia terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez miasto.

Jednym z ważniejszych punktów środowej sesji była „informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku”. Podczas dyskusji na poprzedzających sesję posiedzeniach komisji rady miasta radny Dariusz Grabczuk zwracał uwagę na niskie jego zdaniem wskaźniki wykonalności w poszczególnych działach budżetu. Odnosił się do planów wykonania m.in. dochodów majątkowych oraz inwestycyjnych.

– Wiele było zaplanowanych inwestycji, a nie słyszałem, aby były realizowane – stwierdził radny Grabczuk. – Przedstawione wskaźniki i liczby niepokoją. Zdaję sobie sprawę z tego, że to dopiero wyniki za pierwsze półrocze. Mam nadzieję, że się poprawią.

Emilia Ignatowicz-Steć, skarbnik miasta Chełm, zapewniła, że jeśli chodzi o inwestycje, to pełna informacja będzie możliwa dopiero w grudniu br., a to jeszcze dwa pełne miesiące. Głos zabrał też Longin Bożeński, przewodniczący rady miasta Chełm.

– Najlepiej jest, gdy budżet realizowany jest płynnie po stronie wydatków i dochodów, ale to niedościgniony ideał – mówił L. Bożeński. – Mamy teraz do czynienia z rynkiem wykonawcy, a nie inwestora. O wykonawców trudniej, stąd niektóre działania mogą się przesuwać na drugie półrocze.

Radna Agata Fisz też stwierdziła, że nie będzie się „czepiała za niskie wykonanie procentowe inwestycji”, bo jako prezydent Chełma niejednokrotnie musiała się za to tłumaczyć.

– Wskaźnik ten za pierwsze półrocze zawsze był niski, a ja wolałabym zapytać o deficyt i nadwyżkę operacyjną oraz o planowaną emisję obligacji na kwotę 20 mln zł. Czy ta emisja będzie opiewała na taką kwotę, czy na mniejszą? – zapytała Fisz.

Skarbnik Ignatowicz-Steć odpowiedziała, że nadwyżka operacyjna we wrześniu br. wyniosła 20 mln zł i była o 2 mln zł większa w stosunku do lipca i sierpnia. Ale zaznaczyła, że nadwyżka w czwartym kwartale nie jest zazwyczaj tak obiecująca. Skarbnik stwierdziła, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie w kwestii emisji obligacji, bo trwają jeszcze analizy w tej sprawie. Radna Fisz dopytywała też, czy urzędnicy zdążą uruchomić procedurę wyłonienia banku, bo przecież jest to czasochłonne.

– Jesteśmy w kontakcie z bankami, ale procedura nie została uruchomiona, bo decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Czasowo – zdążymy – zapewniła skarbnik

W porządku obrad środowych posiedzeń pierwotnie nie było punktu dotyczącego zmian budżetowych. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiono radnym dopiero na kilka godzin przed sesją, w trakcie posiedzeń komisji rady miasta. Załącznik liczył kilkadziesiąt stron.

– Przepraszam, że dostajecie państwo ten dokument dopiero teraz. Ze względu na ograniczoną obsadę w departamencie zrobiłyśmy to tak szybko, jak to było możliwe, czyli dziś w nocy – tłumaczyła skarbnik Ignatowicz-Steć.

Radni uchwalili zmiany budżetowe, ale przyjęli też dwie inne uchwały ważne z punktu widzenia poprawy stanu finansów miasta. W uzasadnieniu do nich czytamy, że „to formalny początek i podstawa prawna procedury zmiany terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez miasto”. Radna Fisz zapytała, czy oprócz tych dwóch uchwał przesuwających terminy wykupu obligacji przewidziane są w 2019 roku jeszcze jakieś działania związane z restrukturyzacją zadłużenia.

– Dziś podejmujemy te dwie uchwały i tyle – odpowiedziała skarbnik.

Masa uchwał

W środowej sesji Jakub Banaszek, prezydent Chełma, nie uczestniczył. Agnieszka Kruk, jego zastępca, odczytała szczegółowe sprawozdanie z działalności prezydenta Chełma od ostatniej sesji. Relacjonowała je długo, wyliczając także mnóstwo decyzji administracyjnych podjętych w ciągu półtora miesiąca. Sporo czasu poświęcono też na analizę oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców prezydentowi Chełma. Radni zgodzili się na zawarcie porozumienia, dzięki któremu bezdomne psy z gmin Wierzbica i Dubienka będą przyjmowane do chełmskiego schroniska. Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023. (mo)