Obywatele wydają milion

Od zeszłej środy już wiadomo na jakie pomysły w tym roku będą głosować świdniczanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie wśród projektów znalazły się te dotyczące dróg i chodników, ale również ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
W miniony poniedziałek 26-osobowa komisja analizowała wnioski złożone w tym roku do Budżetu Obywatelskiego. W sumie mieszkańcy złożyli 36 projektów. Jedna trzecia z nich została odrzucona. Jak tłumaczą przedstawiciele urzędu, głównymi powodami niezakwalifikowania wniosków były: brak własności terenu czy zgłaszanie przedsięwzięć, które nie należały do zadań własnym gminy. Niektóre z pomysłów odrzucono również dlatego, że urzędnicy już zaplanowali wykonanie ich w najbliższym czasie. Tylko jeden z wniosków nie został zakwalifikowany z powodów formalnych. Zgłaszający mieszkaniec nie dołączył do projektu listy z osobami popierającymi przedsięwzięcie.
Mimo tych problemów przedstawiciele ratusza tłumaczą, że z tegorocznymi wnioskami było dużo mniej problemów niż w I edycji Budżetu Obywatelskiego
– Projekty zgłaszane do II edycji były zdecydowanie lepiej przygotowane aniżeli w zeszłym roku. Oczywiście przeprowadzaliśmy konsultacje z mieszkańcami już na etapie pisania wniosków, ale w tym względzie widać znaczący postęp – mówi Bartłomiej Pejo, wiceprzewodniczący zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – Zauważam też, że świdniczanie dzięki pracy przy projektach do BO zaczęli współpracować ze sobą.
Tegoroczne wnioski również dotyczyły szerokiego wachlarza inwestycji, zarówno tych dotyczących chodników czy dróg, jak i przedsięwzięć kulturalnych.
– Projekty, które wpłynęły do II edycji, były równie różnorodne jak w zeszłym roku – mówi Bartłomiej Pejo. – Dotyczyły zarówno zagadnień związanych z tradycyjnymi inwestycjami, takimi jak remont chodnika, zatoka parkingowa, ścieżki rowerowe czy miasteczko ruchu drogowego. Niespotykanymi wcześniej pomysłami są np. takie pozycje, jak siłownia plenerowa dla Adampola, interaktywna ścieżka edukacyjna, park sportowy do street workout i kalisteniki przy ul. 3-go Maja czy też wykorzystanie nieużywanych zazwyczaj terenów pod parkingi dla motocykli.
Wśród projektów „kulturalnych” znalazły się również pomysły dotyczące m.in. Weekendowego Kina Plenerowego przy kościele św. Kingi, organizacji Dni Fotografii, czy zajęć wokalnych pt. „Świdnik ma głos”.
Kolejny etapem jest promocja zakwalifikowanych projektów. Natomiast już od 19 września ruszy głosowanie. W wybranych punktach na terenie miasta, m.in. w urzędzie oraz bibliotece, będzie można pobrać specjalne karty do głosowania. Udział w głosowaniu, podobnie jak w zeszłym roku, będzie również możliwy przez internet. Każda osoba będzie mogła poprzeć maksymalnie 3 projekty. Już wiadomo, że wszystkie projekty nie będą mogły być zrealizowane, bo ich łączna wartość przekracza 1,5 mln zł. Natomiast w ramach BO do wydania jest 1 mln zł. Głosowanie zakończy się 3 października o godz. 12.00.(kal)