Oczyszczalnia priorytetem

Tak wysokiego wsparcia nie dostała żadna gmina w powiecie krasnostawskim. Fajsławice z Rządowego Programu Polski Ład uzyskały aż 10 300 000 zł. Na dwie inwestycje, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz uliczne oświetlenie. Gmina nie dostała natomiast pieniędzy na termomodernizację dwóch szkolnych budynków w Siedliskach i Fajsławicach, ale i tak wójt Janusz Pędzisz jest zadowolony z podziału funduszy.

– Priorytetem dla nas był projekt dotyczący przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej – mówi Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice.

Gmina Fajsławice na to zadanie z Polskiego Ładu dostała 7 600 000 zł. Koszt całej inwestycji to 8 mln zł, z czego 400 tys. zł gmina musi zaplanować jako udział własny. – Dofinansowanie jest atrakcyjne, wynosi 95 proc. wartości przedsięwzięcia – twierdzi wójt.

Inwestycja obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w Fajsławicach, która wymaga modernizacji i rozbudowy z uwagi na jej stan, awaryjność i ograniczoną wydajność, modernizację stacji podciśnieniowej, m.in. montaż nowego zbiornika i wymiana fragmentu kolektora, a także rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Fajsławicach. Realizacja tego zadania w zasadniczy sposób ma poprawić warunki życia mieszkańców i pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne gminy.

Druga inwestycja, która zostanie zrealizowana ze funduszy Rządowego Programu Polski Ład, dotyczy oświetlenia ulicznego w gminie Fajsławice. Zakres prac obejmie wymianę dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne lampy typu led, w ilości 286 sztuk, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz montaż około 5 000 metrów nowych linii energetycznych. Wartość tej inwestycji wynosi 3 mln zł. Z Polskiego Ładu gmina Fajsławice dostała dofinansowanie w wysokości 2 700 000 zł, co stanowi 90 procent wszystkich kosztów. Udział własny samorządu wyniesie 300 tys. zł.

– Dla gminy jest to ważna inwestycja – podkreśla wójt Pędzisz. – Nie otrzymaliśmy natomiast wsparcia na termomodernizację budynków szkolnych w Siedliskach i Fajsławicach. To było dość duże zadanie i biorąc pod uwagę, że i tak dostaliśmy wysokie wsparcie na dwa inne projekty, na to przedsięwzięcie raczej nie było szans. Niemniej jednak, termomodernizację szkół potraktujemy jako wiodący wniosek przy drugiej edycji programu – dodaje wójt.

Przetargi na wyłonienie wykonawców obu projektów gmina Fajsławice planuje ogłosić na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. – Na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oczyszczalni ścieków. Biorąc pod uwagę, że musimy dostać jeszcze pozwolenie na budowę, w tym roku na pewno nie zdążymy z ogłoszeniem przetargów – podkreśla J. Pędzisz.

Wójt gminy Fajsławice, podobnie jak włodarze innych gmin, również obawia się, czy firmy budowlane będą w stanie w dość krótkim czasie zrealizować aż tyle samorządowych inwestycji. – Musimy spodziewać się też wysokich cen. Już raz taką sytuację mieliśmy, przy realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie musieliśmy dołożyć do inwestycji – podkreśla wójt Pędzisz. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here