Odkryto podziemny szyb

Klasztor Bazylianów na Górze Chełmskiej, piwnice po pracach remontowo-konserwatorskich, 2022 r.

Zakończono pierwszy etap prac remontowo-konserwatorskich przy dawnym klasztorze Bazylianów na Górze Chełmskiej. Podczas prac odkryto murowaną komorę – szyb, łączący piwnice klasztoru z korytarzem prowadzącym do krypt pod dawną katedrą.

O szczegółach przeprowadzonych prac informują za pośrednictwem fejsbukowego profilu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, a konkretnie jego chełmskiej delegatury. Przypominają, że murowany budynek dawnego klasztoru Bazylianów wchodzi w skład zespołu dawnej katedry unickiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Klasztor wzniesiony został w latach 1640-1649 z fundacji chełmskiego biskupa unickiego Metodiusza Terleckiego. Budynek jest najstarszym po Bramie Uściługskiej (z około 1616 r.), istniejącym zabytkiem architektury zespołu katedralnego na Górze Chełmskiej.

– Prace były prowadzone przy fundamentach południowej strony budynku oraz w obrębie pierwszego poziomu piwnic – informują pracownicy chełmskiej delegatury WUOZ. – Wykonano izolację pionową fundamentów, odgruzowano piwnice, przeprowadzono niezbędne naprawy i renowacje zabytkowych murów, usunięto zdegradowane tynki, zrekonstruowano ceglaną posadzkę w jednej z piwnic oraz na korytarzu. Wykonano także remont schodów poprzez przemurowanie stopni i rekonstrukcję drewnianej okładziny stopni.

Podczas wykonywania wykopu pod izolację pionową fundamentów ściany południowej klasztoru odkryto murowaną komorę – szyb, łączący piwnice klasztoru z korytarzem prowadzącym do krypt pod dawną katedrą. To wymusiło wykonanie dodatkowych robót budowlanych. W ramach tych prac uzupełniono ubytki w ścianach komory i wykonano izolację pionową, częściowo uzupełniono i przemurowano łuk nad przejściem z piwnicy klasztoru do szybu oraz przykryto komorę płytą żelbetową (docelowo ma ona być przeszklona). (mo, fot. WUOZ)