Odkrywali historię

Organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie międzynarodowa konferencja skupiła naukowców z kilku państw. Swoimi doświadczeniami dzielili się archeolodzy oraz specjaliści z innych dziedzin z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Niemiec. Zaprezentowane zostały m.in. najnowsze wyniki badań archeologicznych, zarówno terenowych jak i gabinetowych, dyskutowane były kwestie metodyczne i problemy badawcze.
Trzy ostatnie edycje gromadziły rokrocznie grono ponad 120 referentów oraz zainteresowanych słuchaczy. W tym roku było podobnie. Podczas konferencji wygłoszono blisko 60 referatów i zaprezentowano prawie 30 posterów, obejmujących dzieje kultury ludzkiej od paleolitu po okres nowożytny.
– Poza walorami naukowymi konferencja ma również ważne aspekty społeczne i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, także w jego szerszym, transgranicznym wymiarze. Międzynarodowe spotkanie o tak nośnej społecznie tematyce jest bardzo dobrą okazją do promocji naszego regionu oraz uwypuklenia jego wiodącej roli w podtrzymywaniu prowadzących do dobrej współpracy kontaktów ze wschodnimi sąsiadami – stwierdziła dr hab. Anna Zakościelna, przewodnicząca komitetu organizacyjnego,
Tegoroczna edycja wpisała się w obchody 110. rocznicy powstania Muzeum Lubelskiego.