Odsłonięcie tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy bitwy warszawskiej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na budynku dawnej Bursy Szkolnej im. ks. Stanisława Brzóski przy Państwowym Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego (obecnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego).

Tablica została odsłonięta z inicjatywy Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Działacze organizacji chcieli w ten sposób upamiętnić pobyt Józefa Piłsudskiego w naszym mieście w pierwszych dniach sierpnia 1920 r., kiedy Naczelny Wódz Wojska Polskiego w trakcie objazdu frontu przygotowywał się do kontrofensywy, która miała zadecydować o losach wojny.

Obok spotkań z dowódcami polskich formacji, Józef Piłsudski rozmawiał z Wiktorem Ambroziewiczem, ówczesnym dyrektorem Gimnazjum im. S. Czarnieckiego. Swój pobyt upamiętnił krótkim wpisem do księgi pamiątkowej szkoły: „Podczas ciężkich terminów, które przyszły na Rzeczypospolitą, wdzięczny za gościnność i chwile spoczynku w tym domu zaznanych. Chełm 2/ VIII 920 r. J. Piłsudski” (faksymile wpisu zostało umieszczone na tablicy). Uroczystość odbyła się 15 sierpnia 2020 r. Wprowadzenie historyczne wygłosił obecny prezes Zarządu Oddziału PTTK Zbigniew Lubaszewski, który obok zaprezentowania związków Józefa Piłsudskiego z Chełmem, podkreślił patriotyczny wymiar przedsięwzięcia. Wyraził również nadzieję, że tablica będzie kolejnym ważnym miejscem pamięci, przypominającym walkę polskiego społeczeństwa o wolną i suwerenną Ojczyznę.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonał przebywający w Chełmie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek. Uczestnikami uroczystości byli także: poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, posłowie na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek i Monika Pawłowska, senator Józef Zając, zastępcy prezydenta Chełma Dorota Cieślik i Agnieszka Kruk, przewodniczący Rady Miasta Longin Bożeński, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, członek zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, dowódca Garnizonu Chełm ppłk Hubert Trusiuk, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza Natalia Jędruszczak oraz łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie Mirosław Sawicki. Wartę honorową przy tablicy stanowili harcerze chełmskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. (zl, fot. Tadeusz Sławiński)