Odszedł Marian Janusz Kawałko

Usiądź życie choćby i na krótką chwilę Może wspólnie pomyślimy jak Żyć dalej Zanim wręczą nam na drogę wilczy bilet (fragment utworu M. J. Kawałko)

We wtorek (17 stycznia) zmarł Marian Janusz Kawałko, ceniony poeta, tłumacz, nauczyciel, regionalista, samorządowiec i inicjator odzyskania praw miejskich dla Rejowca. Przegrał walkę z chorobą. Miał 69 lat.

Marian Janusz Kawałko był radnym, przewodniczącym komisji oświaty, kultury i sportu gminy Rejowiec (od 1 stycznia – miasta).
– Znaliśmy się od dziecka. Był niezwykle skromnym człowiekiem, który potrafił się porozumieć z każdym. Nieprzeciętna postać z ogromną wiedzą, a mimo to nigdy się nie wywyższał – wspomina regionalistę Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca.
Urodził się we wsi Rybie koło Rejowca, ukończył studia magisterskie w SGGW w Warszawie. Przez wiele lat był nauczycielem w Zespole Szkół nr 5 oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Lublinie. W latach 1994-1998 pracował na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Przejął szkołę skonfliktowaną z miejscową Polonią i doprowadził do integracji środowiska. Na zaproszenie dyrektora w Szkole Polskiej w Wiedniu gościli najznakomitsi polscy poeci, m.in. Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.
W roku 2009 w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie obronił pracę doktorską, liczącą blisko 500 stron, pt. „Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w latach 1531-1867”, w której dokonał szeregu sprostowań opinii i faktów oraz rewizji różnych poglądów na sprawy wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze, dotychczas funkcjonujących w historiografii polskiej. W latach 2010-2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie, gdzie zorganizował obchody 40-lecia tej placówki oświatowej oraz usprawnił jej funkcjonowanie.
Poeta, w którego dorobku znalazło się wiele znakomitych dzieł, autor tekstów piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego z Lubelskiej Federacji Bardów czy Piotra Kubowicza z Piwnicy pod Baranami w Krakowie oraz tłumacz metafizycznych wierszy jednego z najwybitniejszych austriackich poetów – Rainera Marii Rilkego (przekłady również wykorzystywane były przez krakowskich artystów).
Amator joggingu, koneser i znawca ziół (autor opublikowanych w 1986 r. „Historii ziołowych”). Prywatnie, jak wspominają go znajomi, człowiek o pogodnym usposobieniu, wieczny optymista. (opr. pc, fot. www.kawalko.eu)