Odszedł prof. Edward Olszewski

W poniedziałek, 14 listopada społeczność UMCS pożegna prof. dra hab. Edwarda Olszewskiego, emerytowanego pracownika tej uczelni.
Prof. Olszewski urodził się 6 marca 1942 r. w Olszewnicy (powiat Radzyń Podlaski). Był absolwentem historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z UMCS związany był zawodowo od 1967 r. Pracował w: Studium Nauk Politycznych, Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Nauk Politycznych, a ostatecznie na Wydziale Politologii, aż do przejścia na emeryturę w 2012 r. Na UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystenta do profesora. Kierował Zakładem Ruchów Politycznych, pełnił funkcję dyrektora MINP, a także prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Politologii UMCS.

W okresie swojej pracy zawodowej profesor był kilkakrotnie nagradzany, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pożegnanie zmarłego odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 11.00 na Wydziale Politologii UMCS (wejście od ul. Radziwiłłowskiej). Tego samego dnia, o godzinie 13.00, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.MG