Odwołanie byłego dyrektora bezzasadne

Prawnicy starostwa powiatowego w Krasnymstawie uznali, że odwołanie byłego dyrektora Muzeum Regionalnego Andrzeja Gołąba od decyzji komisji, która uznała, że nie spełnia on wymogów formalnych i nie może startować w konkursie na fotel dyrektora, jest bezpodstawne.

Andrzej Gołąb, były dyrektor Muzeum Regionalnego, złożył dokumenty do konkursu na dyrektora jednostki, choć jednym z kryteriów było posiadania specjalistycznego wykształcenia, a Gołąb jest biologiem. Komisja, zgodnie z przewidywaniami, odrzuciła jego kandydaturę z przyczyn formalnych.

Gołąb nie pogodził się z jej decyzją i złożył odwołanie. Przekonywał, że w statucie Muzeum nie znalazł żadnych podstaw formalnych, ani prawnych, które wykluczałyby go z udziału w konkursie na szefa jednostki. Ogłoszenie zarządu powiatu o konkursie było jednak bardzo jasne. Do następnego etapu rekrutacji komisja miała kwalifikować osoby z wyższym wykształceniem magisterskim specjalistycznym w dziedzinie związanej z działalnością statutową muzeum. Preferowane to: historia, historia sztuki, muzeologia, archeologia, etnografia. Andrzej Gołąb z kolei jest biologiem.

Gołąb zakwestionował również powołanie do komisji konkursowej radnego Leszka Janeczka i Konrada Grocheckiego, pracownika Muzeum, którzy jego zdaniem nie dawali rękojmi bezstronności wobec jego kandydatury. Były dyrektor wytykał, że Janeczek wielokrotnie publicznie go atakował, źle wypowiadał się o nim na sesjach, natomiast z Grocheckim jest w sporze, bo w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie toczy się postępowanie, w którym on występuje w roli oskarżonego, a były dyrektor jest oskarżycielem prywatnym, czyli pokrzywdzonym.

Odwołaniem Andrzeja Gołąba zajęli się prawnicy starostwa powiatowego i uznali, że jest ono bezpodstawne. Jak poinformował nas starosta Andrzej Leńczuk, regulamin pracy komisji konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum nie przewiduje procedury odwoławczej od jej decyzji. W odpowiedzi na odwołanie prawnicy starostwa wyjaśnili, że z dniem przekazania wyników konkursu i pełnej dokumentacji zarządowi powiatu komisja uległa rozwiązaniu. Gołąb dostał od komisji pismo, w którym podano przyczyny, dlaczego nie dopuszczono go do drugiego etapu konkursu. Po prostu nie spełnił warunku formalnego wskazanego w ogłoszeniu. Starosta zaznacza również, że termin składania ofert był wyznaczony na 4 lipca br., a komisję zarząd powołał 27 czerwca br.

Andrzej Leńczuk wyjaśnił nam również, dlaczego w składzie komisji znaleźli się Konrad Grochecki i radny Leszek Janeczek – K. Grochecki został wskazany do komisji przez związki zawodowe działające w Muzeum, a L. Janeczek był reprezentantem zarządu powiatu. (d)