Ognisko ptasiej grypy w Osowie

W niewielkiej fermie kurzej w Osowie (gm. Hańsk) wykryto wirusa ptasiej grypy. Choroba ta jest śmiertelna dla zwierząt i bardzo zaraźliwa. Dlatego też wybito wszystkie 16 kur z tej hodowli.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ptasią grypę, jest znacznie oddalone od innych zabudowań. Nie ma zatem dużego prawdopodobieństwa, że wirus przeniesie się na inne hodowle w okolicy. Zdaniem specjalistów wirusa przenieść mogły do fermy dzikie ptaki.

W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są m. in. następujące działania: niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się grypy ptaków; usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie; zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków; gospodarstwo, w którym stwierdzono grypę ptaków podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa grypy ptaków.

Ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.

Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się także obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby), a także obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby). Na tych terenach obowiązuje szereg nakazów i zakazów.

21 kwietnia wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego. Na jego podstawie czasowo zakazał organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here