Okroili Budżet Obywatelski

Po raz siódmy miasto czeka na pomysły mieszkańców Lublina w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwa nabór projektów na 2021 rok. Do podziału jest tym razem 12 mln 150 tysięcy złotych – prawie 3 mln zł mniej niż w ubiegłym roku.


Okrojenie budżetu urzędnicy tłumaczą „obciążeniem finansów miasta spowodowanym epidemią”.

– Jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia środków przeznaczonych w tym roku na Budżet Obywatelski. Wierzę jednak, że jest to sytuacja jednorazowa i przy kolejnym naborze wrócimy do poziomu środków z poprzednich lat – mówi dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Okrojenie puli z 15 mln złotych do 12 mln 150 tys. złotych to nie jedyna zmiana. – Zmianą w tej edycji jest nowy podział środków dla projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych, a także zaakcentowanie znaczenia dostępności projektów– wylicza Joanna Stryczewska z biura prasowego ratusza.

Trwa nabór projektów. Można je składać za pośrednictwem portalu internetowego www.obywatelski.lublin.eu (sposób zalecany z powodu epidemii koronawirusa) lub tradycyjnie, składając wypełniony formularz w jednym z biur obsługi mieszkańców. Każdy projekt musi zawierać listę poparcia co najmniej 2 osób, w tym autora. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Projekty można zgłaszać do 6 lipca.

Projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie

Podobnie jak w ubiegłym roku swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać w dwóch kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Dzielnicowe – czyli takie, które w szczególny sposób służą mieszkańcom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tysięcy zł ta kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy.

Projekty dzielnicowe mogą mieć wyłącznie „charakter infrastrukturalny” (np. budowa, przebudowa, remont).

Ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu.

Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:

Nieinwestycyjne – mogą obejmować np.: organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Maksymalna wartość jednego projektu to 200 tys. zł

Inwestycyjne – projekt w tej kategorii musi być realizowany na obszarze przynajmniej dwóch dzielnic miasta, jego maksymalna wartość wynosi 1,5 mln zł; ma charakter wyłącznie inwestycyjny, może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne

Ogólnodostępność – co to takiego?

Ogólnodostępność, czyli umożliwienie ogółowi mieszkańców korzystania z projektu BO, to:

Możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą one być bezpłatne, a zasady uczestnictwa w nich przejrzyste.

Dostęp do obiektu – jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt w szkole (z założenia ogrodzonej, zamykanej), do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych – na przykład planując plac zabaw, trzeba umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.

Regulamin i cennik miejski można znaleźć na stronie internetowej www.lublin.eu.

GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here