Ósmoklasiści przed ważnym wyborem

Maj to niezwykle ważny, a zarazem stresujący czas dla ósmoklasistów. Nie dość, że do połowy miesiąca muszą wybrać, gdzie chcieliby kontynuować naukę, to od 23 do 25 maja będą pisać egzamin. Co prawda nie da się go nie zdać, ale liczba zdobytych na nim punktów może zdecydować, czy dostaną się do szkoły pierwszego wyboru.

Tegoroczni absolwenci podstawówek, którzy chcieliby kontynuować naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie będą mieć do wyboru sześć klas: politechniczną (objętą patronatem chełmskiej PANS), humanistyczną, prawniczą, medyczną, menadżerską i psychologiczną. W ubiegłym roku właśnie te dwie ostatnie cieszyły się wśród uczniów największym powodzeniem, ale chętnie wybierana jest również klasa medyczna.

– Wcześniej funkcjonowała u nas klasa biologiczno-chemiczna, ale od ubiegłego roku „podzieliliśmy” ją na dwa profile: medyczny, wybierany np. przez uczniów, którzy w przyszłości chcieliby podjąć studia medyczne i psychologiczny, dla uczniów zainteresowanych bardziej kierunkami okołomedycznymi jak fizjoterapia czy kosmetologia. Ubiegłoroczny nabór pokazał, że była to dobra decyzja – mówi Zbigniew Niderla, dyrektor II LO.

W ubiegłym roku w „Drugim” powstało aż 7 klas pierwszych. W tym roku podstawówki opuści nie jeden, a półtora rocznika uczniów, więc zainteresowanie również może być spore, ale jak zapewnia dyrektor Niderla, nawet jeśli uczniów będzie więcej, nie spowoduje to problemów organizacyjnych, czyli np. nauki na dwie zmiany.

Pięć klas pierwszych o różnych profilach zamierza utworzyć IV Liceum Ogólnokształcące im. J. Młodowskiej w Chełmie. Szkoła przewiduje, że największym powodzeniem wśród młodzieży, tak jak zazwyczaj, będzie cieszyć się klasa pedagogiczna.

– Ta klasa to w pewnym sensie nasza tradycja, bo przecież wyrośliśmy z tzw. „Przedszkolanek”. Dziś ten profil kształcenia również cieszy się zainteresowaniem młodzieży i jest dobrym punktem wyjścia np. do studiów pedagogicznych czy innych kierunków, przygotowujących do pracy z dziećmi – mówi Marzena Koprukowniak, dyrektor IV LO w Chełmie.

Dla zainteresowanych nauką języków obcych dobrym wyborem w IV LO będzie klasa dwujęzyczna. Warunkiem przyjęcia do niej jest jednak przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych. Jej przyszli uczniowie na poziomie rozszerzonym będą uczyć się języka angielskiego, włoskiego lub hiszpańskiego i geografii. W dwóch językach będą uczyć się za to geografii i informatyki.

Dla tych, którzy już na etapie szkoły średniej chcieliby zdobyć zawód ciekawą ofertę przygotowały technika i szkoły branżowe, w tym m.in. Zespół Szkół Budowalnych i Geodezyjnych w Chełmie.

– Staramy się tak przygotowywać naszą ofertę, aby odpowiadała potrzebom rynku pracy, a nasi absolwenci nie mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia i myślę, że przynosi to efekty. W związku z planami budowy obwodnicy już teraz spływają do nas oferty pracy dla naszych absolwentów – mówi Dorota Michalska, dyrektor ZSBiG w Chełmie.

„Budowlanka” to także ciekawe praktyki, które pozwalają zdobyć młodzieży doświadczenie, ale i wyjazdy w ramach programu „Erasmus”. Pozwalają one poszerzyć zdobytą w szkole wiedzę, ale też ćwiczyć praktyczną znajomość języka i odkrywać inne kultury. W ubiegłym tygodniu młodzież z ZSBiG w Chełmie w ramach „Erasmusa” gościła w Maladze.

Dla tych, którzy swą przyszłość chcieliby związać „z mundurem” interesującą propozycję kierunków kształcenia ma Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. W. Andersa w Chełmie. W ramach technikum, w placówce działają klasy mundurowe. W tym m.in. klasa obsługi ruchu granicznego, klasa policyjna, pożarnicza czy klasa o profilu „Oddział Przygotowania Wojskowego”, objęta patronatem 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Do rozpoczęcia nauki w technikum zachęca również Bogusław Marczuk, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Piłsudskiego w Okszowie. Ta jedyna placówka w regionie kształcąca w kierunkach rolniczych w tym roku będzie obchodzić jubileusz 100-lecia. W ramach pięcioletniego technikum kształci w kierunkach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; w ramach branżowej szkoły I stopnia w kierunku mechanik – operator maszyn rolniczych. Dużym atutem szkoły jest możliwość zrobienia kursu na prawo jazdy.

– W ramach programu kształcenia uczniowie przechodzą kurs na prawo jazdy kat. B, ale to nie jest nasz jedyny atut: uczniowie mogą brać udział w wyjazdach zagranicznych w ramach programu „Erasmus”, dla osób spoza regionu mamy internat i możliwość posiłków w szkole. Cały czas staramy się też modernizować naszą bazę dydaktyczną i dostosować ją do potrzeb i oczekiwań uczniów. Już niebawem powstanie np. stajnia dla koni z zapleczem – mówi dyrektor Marczuk.

Na nowych uczniów czeka również Zespół Szkół w Siedliszczu. W tym roku szkoła prowadzi nabór do dwóch klas liceum: mundurowej, współpracującej z 19. Nadbużańską Brygadą Obrony Terytorialnej i w ramach której prowadzone są zajęcia krav magi oraz przyrodniczo-medialnej, a także do klasy technikum w zawodzie technik-informatyk.

– Atutów mamy naprawdę wiele: przede wszystkim to wysokie wynik nauczania – podkreśla Wiesław Prażnowski, dyrektor placówki. – W ubiegłym roku wszyscy nasi uczniowie dobrze zdali maturę i wypadliśmy pod tym względem najlepiej w powiecie chełmskim. Jesteśmy szkołą środowiskową, z przyjazną atmosferą, uczniowie czują się tu dobrze, wiedzą, że są „u siebie”. U nas nikt nie jest anonimowy i nikt nie czuje się wyobcowany.

Ważne terminy

W tym roku rekrutacja do chełmskich szkół ponadpodstawowych ruszy 15 maja. Od tego dnia uczniowie będą mogli logować się w internetowym systemie Vulcan i za jego pomocą wskazać szkoły, do których najbardziej chcieliby się dostać. W systemie należy określić, która placówka jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i właśnie do tej szkoły uczeń powinien zanieść wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek. Na dopełnianie tego obowiązku będzie kilka tygodni (do 23 czerwca), a już po zakończeniu roku szkolnego i ogłoszeniu wyników z egzaminu ósmoklasisty, uczniowie będą musieli donieść świadectwa i zaświadczenie o wynikach (do 10 lipca). 18 lipca szkoły opublikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, a następnie do 21 lipca uczniowie będą mieć czas, aby potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. (w)