Oświata sporo niedoszacowana?

Chełmski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako jedyny, negatywnie zaopiniował projekt budżetu miasta na 2021 rok. Zdaniem zarządu ZNP, jak mówi jego prezes Ewa Suchań, wydatki na oświatę nie zostały prawidłowo oszacowane i istnieje obawa, że zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

– Oceniając projekt budżetu, zajęliśmy się tylko częścią oświatową – podkreśla Ewa Suchań, prezes chełmskiego oddziału ZNP. – Wydaliśmy opinię wyłącznie po analizie wydatków na placówki oświatowe podległe samorządowi. Nie negujemy natomiast zaplanowanych w budżecie inwestycji. Te oceniamy pozytywnie. Jako mieszkankę cieszy ilość zapisanych przedsięwzięć i kwota, jaką miasto zamierza na nie wydać w 2021 roku.

W opinii zarządu chełmskiego ZNP miejska oświata nie została prawidłowo oszacowana. – Nie robiliśmy swoich analiz, nie wiemy, ile może brakować, by zamknąć budżet oświaty w 2021 roku. Opieraliśmy się jedynie na przekazanych nam przez miasto materiałach. Dostrzegliśmy, że w kilku placówkach zaplanowane na 2021 rok wydatki są na niższym poziomie, niż plan i jego wykonanie za rok poprzedni. Dlatego na tej podstawie naszym zdaniem wydatki na oświatę nie są zabezpieczone w stu procentach.

Obawiamy się również takich sytuacji, jakie już miały miejsce w ubiegłym roku i dwa lata temu. Żeby kupić papier, toner do drukarek lub środki czystości, dyrektor placówki będzie musiał najpierw uzyskać zgodę skarbnika miasta. A to nie jest dobre rozwiązanie. Takie decyzje dyrektorzy powinni podejmować samodzielnie, bo po to są kierownikami jednostek – uważa Ewa Suchań.

Prezes chełmskiego ZNP obawia się też cięć w wynagrodzeniach nauczycieli. – Chodzi o zastępstwa i łączenie grup, gdy mamy zdalne nauczanie. Nauczycielom zabiera się godziny. Na to zgody Związku nie będzie – mówi.

Ewa Suchań chwali natomiast zaplanowane w 2021 rok inwestycje w oświacie. – Cieszy fakt, że przy trzech placówkach powstaną nowe boiska wielofunkcyjne. Wreszcie udało się miastu zdobyć fundusze na dokończenie rozbudowy pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8. Bardzo pozytywnie oceniamy działania mające na celu termomodernizację budynków szkolnych i przedszkolnych. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb remontowych jest znacznie więcej, ale też wszystkiego w ciągu jednego roku nie da się wykonać – dodaje prezes Suchań. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here