Park Rury zyskał patrona

Obszar tzw. Parku Rury w Lublinie znany lepiej mieszkańcom jako „wąwóz na LSM”, czyli zielony teren obejmujący duży wąwóz ciągnący się od rejonu ul. Juranda aż do ul. Nadbystrzyckiej decyzją Rady Miasta został nazwany Parkiem Rury im. urbanisty Romualda Dylewskiego.

– Zaopiniował wiele ważnych dla Lublina opracowań przestrzennych, znał doskonale specyfikę Lublina i potrafił uchwycić to, co w nim najistotniejsze i warte wzmocnienia. Czując na sobie odpowiedzialność za kształtowanie przestrzeni miasta, cieszył się głębokim zaufaniem środowiska nie tylko urbanistów i architektów, ale również samorządowców. Nieocenione są zasługi Profesora Dylewskiego dla Lublina, dlatego zdecydowanie poparłem wniosek lubelskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich o nadanie Jego imienia Parkowi Rury – mówił Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

Romuald Dylewski to znany i ceniony nie tylko w Polsce architekt-urbanista, wykładowca akademicki, praktyk i teoretyk, Można określić go także mianem wielkiego pasjonata Lublina i całego regionu. Po raz pierwszy w „Kozim Grodzie” pojawił się w grudniu 1955 r., kiedy to został oddelegowany czasowo z Warszawy do Lublina w celu opracowania planu rozwoju miasta i zorganizowania pracowni urbanistycznej. Wówczas też postanowił związać się ze stolicą województwa lubelskiego na stałe.

To właśnie Lublinowi i regionowi poświęcił całe swoje życie zawodowe i talent. W latach 1956-1974 organizował i kierował Pracownią Urbanistyczną Miasta Lublin. Był
generalnym projektantem planów miasta Lublin i koordynatorem ich realizacji, w tym pierwszego po wojnie Planu ogólnego miasta Lublina, który nakreślił i przesądził o kierunkach rozwoju miasta. Znaczącym osiągnięciem tego okresu pracy jest zachowanie w przestrzeni miasta terenów zieleni i rekreacji takich jak m. in. Ogród Botaniczny UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej czy uchronienie przed terenów zielonych pomiędzy dzielnicami Rury, LSM i Czuby z przeznaczeniem go na dzisiejszy Park Rury.

Według jego koncepcji powstało też obecne zagospodarowanie przestrzenne Państwowego Muzeum na Majdanku. W czasie swojego życia został wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi: w 1969 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1977 r. Złotą Odznaką Stowarzyszenia Architektów Polskich czy w 1999 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 7 stycznia 2019 roku w wieku 95 lat.

Marek Kościuk

News will be here