„Pentagon” w remoncie

Przebudowa „Pentagonu” potrwa do połowy stycznia 2018 roku

Po ponad 30 latach użytkowania nadszedł czas na generalny remont „Pentagonu”, czyli budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.


– Po kompleksowym odnowieniu hali sportowej w zeszłym roku teraz przyszedł czas na „Pentagon”. Jego stan jest fatalny – przyznaje prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki.
To siedziba jednego z prestiżowych wydziałów tej uczelni, który od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem kandydatów na studia. Grono jego studentów jest też najbardziej „umiędzynarodowiony”.
W budynku o powierzchni użytkowej 1612 mkw. znajduje się 13 sal wykładowych i laboratoryjnych, kilka pokoi dla pracowników naukowych oraz pomieszczenia sanitarne. W „Pentagonie” zlokalizowane są specjalistyczne laboratoria, gdzie studenci uczą się m.in. programowania i grafiki komputerowej czy podstaw informatyki i analizy numerycznej.
Remont obejmie: modernizację sal laboratoryjnych, remont pomieszczeń piwnicznych i sanitariatów, wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, montaż urządzeń zapewniających oddymianie klatek schodowych, wymianę instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej, instalacji odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej. Budynek przejdzie całkowitą termoizolację. – W ramach prac wykończeniowych wykonane zostaną: nowe ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, remont posadzek oraz okładzin ściennych. Czeka nas także wymiana sufitów podwieszanych i stolarki drzwiowej. Zmianie ulegnie również elewacja budynku: zamontowane zostaną rolety zewnętrzne, spełniające funkcje przeciwwłamaniowe i izolacyjne oraz zainstalowany monitoring zewnętrzny. Na budynku znajdzie się instalacja fotowoltaiczna – wyjaśnia mgr inż. Eliza Naklicka, kierownik Działu Inwestycji i Remontów PL. Całkowity koszy inwestycji wynosi blisko 3,3 mln złotych. Część środków pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (EM.K.)