PGE już tu jest

Biura zarządu PGE, mimo przenosin siedziby spółki do Lublina, pozostaną na ul. Mysiej 2 w Warszawie

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od miesiąca swoją siedzibę ma w Lublinie. Przynajmniej na papierze, bo biura państwowego giganta energetycznego pozostały i pozostaną na ulicy Mysiej w Warszawie. Choć zmiana siedziby spółki jest tylko formalna, dla finansów miasta i województwa ma istotne znaczenia.


Decyzja o przeniesieniu siedziby spółki z Warszawy do Lublina zapadła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE, które odbyło się 7 kwietnia. Spółka zmianę uzasadnia racjonalizacją wydatków i możliwością pozyskiwania nowych talentów na atrakcyjnym pod względem dostępności i kosztów rynku lubelskim. Zarząd spółki wskazuje, że na wysoko konkurencyjnym rynku warszawskim z pozyskaniem takich talentów jest coraz większy problem, podobnie jak z dotrzymaniem tempa wzrostu płac.

– Potencjalny wzrost rotacji pracowników (9,5 proc. – 2021 r.) może naruszyć ciągłość biznesową i ograniczyć szansę PGE S.A. na skuteczną konkurencję na rynku. Ryzyko może zrealizować się z powodu wzrastającej rotacji na rynku oraz przewidywaną lukę talentu w PGE SA, wynikającą z odejść na emeryturę dzisiejszych pracowników wieku 55-65 lat. Tworzy to konieczność otwarcia się przez PGE S.A. jako pracodawcę na nową pulę talentów.

Średni wzrost pensji w gospodarce o 9,8 proc. w 2021 r. i wyższa rotacja tworzą utrudniony dostęp do zasobów ludzkich oraz ryzyko niekontrolowanego wzrostu kosztów osobowych spółki PGE – napisano w uzasadnieniu uchwały o przeniesieniu siedziby spółki, w którym podkreślono również, że podyktowana jest ona także relacją z klientami, gdyż w ocenie spółki, geograficzna dywersyfikacja działalności wesprze lokalne społeczności w Lublinie i Polsce Wschodniej. Z myślą o naborze i kształceniu nowych pracowników PGE już w ubiegłym roku zdecydowało o ulokowaniu w Lublinie, przy ul. Wolskiej, Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE.

Same przenosiny siedziby spółki mają charakter tylko formalny (zmiany siedziby nie odnotowano jeszcze w KRS) – biura PGE pozostaną na ul. Mysiej w Warszawie. Realne będą za to dodatkowe dochody budżetu miasta jako powiatu i województwa z tytułu udziału w płaconym przez spółkę podatku CIT. Te w przypadku Lublina powinny wynieść kilkanaście, w przypadku województwa kilkadziesiąt milionów złotych.

Po „przeprowadzce” do Lublina PGE S.A. stało się największą spółką na Lubelszczyźnie – wielokrotnie większą od dotychczasowych liderów listy lubelskich gigantów – Grupy Azoty Puławy, PGE Dystrybucji i Bogdanki. W ubiegłym roku spółka, której ponad 57% akcji ma Skarb Państwa, wypracowało ponad 4 mld zysku netto. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here