Płacił, choć nie powinien

Karą dyscyplinarną, czyli wpisem do rejestru, za naruszenie dyscypliny finansów ukarany został dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Janusz Korneluk. Karę wymierzyła mu Główna Komisja Orzekająca RIO na wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów w Lublinie.

Sprawa zaczęła się na początku ub.r., kiedy z inicjatywy skarbnik miasta rozpoczęła się kontrola finansów szkoły. Sprawdzono realizację planu finansowego jednostki i wskazano daty przekroczeń planu oraz zmiany planu dokonane przez radę miasta, zarządzenia burmistrza i dyrektora szkoły.

– Nie chodzi jednak o żadne malwersacje, ale o fakt, że dyrektor naruszył dyscyplinę finansową. To znaczy, że używał pieniędzy na zadania, które nie były wcześniej zaplanowane i uzgodnione z organem prowadzącym: część przeznaczył na wynagrodzenia, część na zakup wyposażenia szkoły, część na ZUS itp. Wszystkie przekroczenia miały miejsce w grudniu 2019 roku – mówi Elżbieta Torbicz, skarbnik miasta.

Po wykryciu nieprawidłowości burmistrz miał obowiązek zgłosić takie naruszenie do rzecznika dyscyplinarnego przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Rzecznik stwierdził, że faktycznie doszło do nieprawidłowości i skierował wniosek do komisji o naruszenie dyscypliny finansów. W lutym br. Główna Komisja Orzekająca przy RIO w Lublinie orzekła o winie dyrektora.

Po kilku tygodniach orzeczenie uprawomocniło się. Zakłada karę w postaci wpisu do akt wraz z karą pieniężną w postaci poniesienia kosztów postępowania (400 zł). Wpis ten będzie widniał w aktach dyrektora przez rok. Później zostanie wymazany. Komisja nie nałożyła jednak zakazu pełnienia funkcji. Identyczną „karę” nałożono na byłą główną księgową szkoły, która po tej „aferze” odeszła z Trójki.

J. Korneluk jest doświadczonym dyrektorem – zarządza „Trójką” od 1999 r.  (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here