Plenery edukacyjne w PPN

W piątek (5 maja) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisano umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Plenery edukacyjne”. Za 360 tys. zł dwanaście organizacji pozarządowych zorganizuje edukacyjne warsztaty przyrodnicze dla młodych mieszkańców regionu.

Warsztaty odbędą się na terenie Poleskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego, a także na terenach zarządzanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. „Plenery edukacyjne” to konkurs otwarty realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego już po raz trzeci.

W 2022 roku odbyły się jego dwie pierwsze edycje. W piątkowej konferencji wziął udział wicemarszałek Michał Mulawa oraz dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Paweł Łapiński, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Jarosław Szymański, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło oraz dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywać się będą na łonie natury. Ich docelowym efektem ma być edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.
Realizacja projektów rozpocznie się już 8 maja i musi się zakończyć do 30 września br.
(opr. bm)