Podatki w górę, bo zbierają na inwestycje

Gmina Stary Brus podniosła podatki o wartość inflacji. Według jej władz to konieczność, bo w innym wypadku zabrakłoby środków na wkład własny do ważnej inwestycji, na którą samorząd otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Posiedzenie rozpoczęło się od uwagi jednej z radnych, która stwierdziła, że w protokole z poprzedniej sesji zabrakło jej wypowiedzi. Stwierdziła również, że w protokołach przedstawia się ją w złym świetle, co podpada pod zjawisko mobbingu. Jej zdaniem protokół powinien zawierać całość, a nie tylko te zdania, które się podobają wójtowi. Zarzuciła także brak imion przy nazwiskach radnych.

Odpowiedział jej sekretarz gminy Andrzej Ćwirta, który stwierdził, że protokół to nie stenogram. Ponadto uzasadniał, że protokoły oddają sens obrad, ale jeśli trzeba bardziej konkretyzować wypowiedzi, to tak będzie. Tę odpowiedź uzupełnił wójt gminy Paweł Kołtun, który dodał, że sesje w całości są dostępne w formie wizualnej w internecie. Wójt w kolejnym punkcie przypomniał, że gmina ma zamiar mówić o przyszłości skansenu w Holi. Rozmowy w tej sprawie mają trwać z dyrektorem włodawskiego muzeum oraz starostą włodawskim. Jednak z powodu chorób sprawa przeciąga się.

Następnie skupiono się na stawkach podatkowych, które będą obowiązywać w 2022 roku. – Mamy w przyszłym roku zaplanowanych kilka ważnych i kosztownych inwestycji, a wpływy podatkowe z budżetu państwa, w tym subwencje, będą niższe. Dlatego rada postanowiła nie obniżać ceny kwintala żyta, będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego, ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny, a ustalonej na poziomie 61 złotych 48 groszy.

To oznacza, że podatek rolny wzrośnie z obecnych 146 złotych do 152 złotych 70 groszy za hektar przeliczeniowy – tłumaczy wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. – Wyższe, o poziom inflacji, wynoszący obecnie 3,6%, będą też podatki od nieruchomości. Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 2 grosze – do 51 groszy za metr kwadratowy, od budynków związanych z działalnością gospodarczą z 19 złotych 36 groszy do 20 złotych 6 groszy, a od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 3 grosze – do 73 groszy.

Podatek od pozostałych gruntów pozostanie na poziomie z tego roku i nadal będzie wynosić 13 groszy za metr kwadratowy – wylicza Kołtun. Podczas środowej sesji rada gminy wprowadziła również do budżetu ponad 1 milion 200 tysięcy złotych z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. 900 tysięcy złotych z tej puli to środki na kanalizację, a pozostałe 300 tysięcy samorząd ma wykorzystać na inwestycje wodociągowe. – Z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” samorząd ma otrzymać 1 milion 900 tysięcy złotych na modernizację oczyszczalni ścieków.

Przyznane teraz środki chcemy dołożyć do tego zadania i zdecydowanie zwiększyć zakres robót. Drugą część dotacji planujemy wykorzystać na wymianę wodomierzy na urządzenia, które pozwolą zdalnie odczytywać dane o zużyciu wody – zapowiada wójt. Dodatkowe środki gmina ma otrzymać na początku grudnia. Wprowadzenie ich już teraz do budżetu pozwoli na ogłoszenie przetargów na wykonanie robót. Postępowanie dotyczące wodomierzy ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. (pb)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here