Pokazy z robotyki w szkołach powiatu włodawskiego

Uczestnicy podczas wspomnianych zajęć poznają proste obwody elektryczne, podstawowe wzory i elementy elektroniczne. Na bazie platformy Arduino uczą się programowania, sterowania diodami LED i silnikami oraz wykorzystania profesjonalnych czujników. Na koniec budują z poznanych elementów małego robota. O tym, że dzieci powinny się uczyć programowania nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Umiejętność algorytmicznego myślenia ułatwia logiczne rozwiązywanie problemów, wyzwala kreatywność i rozwija wiele kompetencji. Z doświadczeń wielu krajów wynika, że naukę podstaw programowania można rozpoczynać we wczesnych etapach nauczania. MDK we Włodawie wychodzi naprzeciw tym tendencjom. Zainteresowane placówki oświatowe, domy kultury z powiatu włodawskiego mogą zgłaszać chęć udziału w pokazach. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. telefonu 825726531 oraz mailowo mdkwlodawa@op.pl

News will be here