Poleskie kolędowanie

(20 stycznia) Zespół Śpiewaczy „Kresowianki” z Włodawy ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej wziął udział w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie w kategorii grupy kolędnicze.

Zaprezentował tam tzw. poleskie kolędowanie składające się z kolęd, pastorałek i szczodrywek w języku polskim i w gwarze chachłackiej. Za swoją prezentację otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną, a kierownik zespołu Barbara Litwiniuk odznaczona została przez marszałka województwa honorowa odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”.

Jednak najwięcej satysfakcji mieli członkowie zespołu, kiedy mogli zaprezentować polskie kolędowanie pensjonariuszom DPS w Różance i dzieciom klas I – III szkoły podstawowej nr 3 we Włodawie. Prezentacja w szkole odbyła się trzy razy dla grup stuosobowych. Uczniowie mieli także możliwość poznania tradycyjnego kolędowania z udziałem gwiazdy, kozła, diabła i króla Heroda. (pk)