Polska-Ukraina – jak było, jest i będzie?

O współpracy polsko-ukraińskiej dyskutowano w ramach międzynarodowej konferencji „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” na UMCS.


– W warstwie formalnej nie ma większych problemów, natomiast jest jeszcze wiele, wiele, wiele do zrobienia. bo oczywiście historia dzieli i łączy. O historii należy pamiętać, ale żyć należy dniem dzisiejszym, a budować należy przyszłość – tak o polsko-ukraińskiej współpracy mówił podczas konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej.
Polsko-ukraińska konferencja odbyła się w dniach 22-23.06. na Wydziale Humanistycznym UMCS. Jej uczestnicy, pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy, w tym rektorzy uczelni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci, zastanawiali się wspólnie nad dialogiem i kwestią pojednania polsko-ukraińskiego, oraz wymianą międzynarodowych doświadczeń związanych z transformacją. Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość wręczenia medalu Centrum Europy Wschodniej UMCS im. św. Cyryla i Metodego prof. dr. hab. Ihorowi Cependzie (rektorowi Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, Ukraina) oraz doktorowi honoris causa Janowi Malickiemu (dyrektorowi Studium Europy Wschodniej UW, Polska) w uznaniu zasług dla pojednania polsko-ukraińskiego oraz współpracy obu narodów.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że położenie Polski i Ukrainy powoduje, że oba te państwa zdecydowanie powinny ze sobą współpracować. Nietrudno jest znaleźć całe mnóstwo pozytywnych przykładów pogłębiania tych relacji. Byłoby to łatwiejsze, gdyby cieniem na relacjach obu narodów nie kładły się negatywne wydarzenia historyczne, np. sprawa Wołynia. Takie i podobne sytuacje do dnia dzisiejszego znajdują odzwierciedlenie w zrachowaniach polityków i zwykłych obywateli.
– W Polsce w tej chwili studiuje bardzo dużo studentów z Ukrainy, bardzo dużo ludzi przyjeżdża do pracy. Położenie geopolityczne tych dwóch państw sprawia, że oba narody w zasadzie muszą ze sobą współpracować – mówił prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.
UMCS zorganizował tę konferencję wspólnie z Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza.. To kolejny krok w budowaniu dobrych relacji między Polską a naszym wschodnim sąsiadem.
(EM.K.) Justyna Niećko