Pomogą sobie nawzajem

Z inicjatywy burmistrza Wiesława Muszyńskiego w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się spotkanie wójtów i przedstawicieli gmin powiatu włodawskiego poświęcone dystrybucji węgla. Ustalono, że samorządy będą na tym polu współpracować, a nie rywalizować.

W czwartek (27października) w Urzędzie Miejskim we Włodawie spotkali się wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu włodawskiego. Uczestniczył w nim również prezes włodawskiego MPGK Hubert Ratkiewicz. Tematem rozmów była dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie. Spotkanie było konsekwencją zapytań przedstawicieli gmin w sprawie wspólnej dystrybucji węgla.

W jego trakcie ustalono, że mając na uwadze możliwości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie nic nie stoi na przeszkodzie, by to zadanie zrealizować również dla mieszkańców gmin powiatu włodawskiego. Włodawska spółka już zgłosiła się bowiem do systemu podmiotów dystrybuujących węgiel.

Obecnie trwa ustalanie szczegółów jego dostarczania. – Mając na uwadze dobrą współpracę z wójtami uznałem, że przed zbliżającą się zimą trzeba pomóc w dystrybucji węgla nie tylko mieszkańcom Włodawy, ale też okolicznych gmin – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Gminy, które wyraziły zainteresowanie współpracą, będą zbierały zapisy w swoich urzędach. W przypadku miasta Włodawa już w listopadzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać się po zaświadczenia do włodawskiego ratusza. Natomiast zapisy na węgiel prowadzone będą w sekretariacie MPGK – zapowiedział burmistrz.

Część obecnych na spotkaniu samorządowców już wyraziła zainteresowanie współpracą w tym zakresie. Zawarcie stosownego porozumienia będzie możliwe po podpisaniu tzw. ustawy węglowej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z nowymi przepisami węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie (nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę ) 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. (bm)