Poradnia nie płaci, ale działa

Ile powiat chełmski płaci szkole w Wierzbicy za pomieszczenia wykorzystywane dla swojej poradni? – chciał wiedzieć radny Marian Kister. Szkoła dochodu nie ma, ale w zamian za wykorzystanie pomieszczeń powiat sfinansował remont skrzydła budynku.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna trafiła do Wierzbicy w 2020 roku, po reorganizacji sieci poradni w powiecie chełmskim. Zlikwidowano wtedy poradnię w Dubience, powstała poradnia w Pławanicach i nadal funkcjonuje trzecia poradnia w Rejowcu Fabrycznym. Podopieczni z terenu powiatu nie muszą już jeździć do miejskiej poradni w Chełmie, ale są przypisani do placówek zlokalizowanych w różnych miejscach powiatu.

PPP z Wierzbicy ulokowano w budynku Szkoły Podstawowej. Gdy w 2020 roku radni z powiatu chełmskiego zgodzili się na taką lokalizację, nie mieli wyjścia i musieli później zgodzić się na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń. Przypomniała o tym wójt Wierzbicy Zdzisława Deniszczuk, pytana przez radnego Mariana Kistera o to, ile powiat płaci za korzystanie z pomieszczeń w budynku szkoły.

– W momencie kiedy poradnia powstawała, poza opłatami za media nie uiszczała żadnej kwoty, na mocy porozumienia. Natomiast, jak pamiętacie państwo, początkowo za 150 tys. zł starostwo z własnych środków wyremontowało całe to skrzydło. Póki co jest tam poradnia, która służy mieszkańcom i dzieciom z naszej gminy i sąsiednich. A rzeczy, które zostały wykonane w trakcie remontu, służą naszym mieszkańcom i zostaną w szkole – tłumaczyła. (bf)