Poseł Mazurek pilnuje obwodnicy Chełma

Budowa północnej obwodnicy Chełma została wpisana do zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Stało się tak po sejmowej stanowczej interwencji chełmskiej posłanki Beaty Mazurek. Program zatwierdziła Rada Ministrów, a żeby wszedł w życie, potrzeba jeszcze podpisu premier rządu, Beaty Szydło.

W 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi koalicja rządowa PO-PSL ogłosiła nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. Na liście priorytetowych inwestycji znalazła się północna obwodnica Chełma. W grudniu 2015 r. wojewoda lubelski wydał decyzję środowiskową na cały odcinek S12 z Piask do Dorohuska, obejmujący również obwodnicę, określającą przebieg trasy.
Po zmianie władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że na połowę zaplanowanych w Programie przez polityków PO i PSL drogowych inwestycji nie ma pokrycia finansowego. PiS ruszył z jego aktualizacją i wszystko wskazywało na to, że budowa obwodnicy Chełma może być skreślona z listy zadań priorytetowych do realizacji. W pierwszej kolejności rządzący chcieli ukończyć rozpoczęte już inwestycję, takie jak np. S17 Lublin – Warszawa, czy S19, Lublin – Rzeszów i Lublin – Białystok.
Gdy w mediach ukazały się informacje o planach budowy dróg w województwie lubelskim, obejmujących S19 i S17, w tym cały odcinek Piaski – Hrebenne, do akcji wkroczyła chełmska poseł Beata Mazurek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Po jej interwencji w trakcie jednego z posiedzeń sejmu, budowa obwodnicy północnej Chełma znalazła się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z zaplanowanym wstępnym finansowaniem w wysokości blisko 126 mln zł.
– W trakcie kampanii wyborczej do parlamentu PO i PSL mówiły, że wszystkie inwestycje w Programie zostaną zrealizowane – przypomina poseł B. Mazurek. – Dziś wiemy, że były to obietnice bez pokrycia. Rządzące wówczas partie nie miały żadnego pomysłu i nie brały pod uwagę tego, czego oczekują Polacy.
Zaktualizowany Program został przyjęty przez Radę Ministrów. By wszedł w życie, wymaga jeszcze podpisu premier rządu Beaty Szydło, co jest tylko formalnością. – Sprawa budowy obwodnicy północnej Chełma jest dla mieszkańców naszego miasta bardzo ważna – mówi poseł Beata Mazurek. – Dopilnuję, by ta inwestycja została zrealizowana. Będę na bieżąco śledziła postęp prac przygotowawczych. Według wstępnych założeń ministerstwa infrastruktury i budownictwa budowa obwodnicy może ruszyć już w 2019 roku. (ps)