Powiat Krasnostawski. Nowa samorządowa kadencja oficjalnie rozpoczęta

Nowa Rada Powiatu Krasnostawskiego

Starosta, burmistrzowie, wójtowie oraz radni zaprzysiężeni. Czas do pracy.

Powiat krasnostawski. Szpak starostą, Piwko na czele rady

Powiat krasnostawski ma nowego – starego starostę, Janusza Szpaka, szefa krasnostawskiego PSL. Po dwóch latach ma go zastąpić Piotr Jelonek. Na stanowisku wicestarosty pozostał Marek Nowosadzki, choć dzień przed inaugurującą nową kadencję sesją, PiS niespodziewanie zaproponował mu stanowisko starosty. Z nowo wybranych radnych nikt jednak nie sprzeniewierzył się woli wyborców i zmiana władzy w powiecie stała się faktem. Nowym przewodniczącym rady został Marek Piwko.

W poniedziałek 6 maja br. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga zawarły ostateczny sojusz, na mocy którego mają rządzić powiatem krasnostawskim przez najbliższe pięć lat. Obie formacje dokonały również podziału najważniejszych stanowisk. Do tego paktu przystąpił też radny Stanisław Repeć z KWW „Niezależni” Teresy Hałas.

Tego samego dnia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na jeszcze jeden ruch, by ratować władzę w powiecie. Andrzej Leńczuk, ustępujący starosta, złożył swojemu dotychczasowemu zastępcy Markowi Nowosadzkiemu, który do rady tym razem dostał się z Trzeciej Drogi, propozycję objęcia funkcji starosty. Mające siedem głosów w radzie PiS wiedziało, że jeśli Nowosadzki przyjmie kuszącą ofertę, bez problemów przekona też Repecia i inną radną z „Niezależnych”, Jolantę Strefner do poparcia jego kandydatury. Żeby rządzić starostwem trzeba mieć co najmniej dziesięciu radnych. Prawo i Sprawiedliwość tyle właśnie by miało…

Nowosadzki dał jednak Leńczukowi wyraźnie do zrozumienia, że nie zawiedzie swoich wyborców i nie wyłamie się z porozumienia Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Mimo to na sesji Andrzej Leńczuk postanowił oficjalnie zgłosić kandydaturę Nowosadzkiego na starostę powiatu krasnostawskiego. Przez moment na sali obrad zapanowała konsternacja. Ten jednak nie wyraził zgody, powtarzając raz jeszcze, że decyzję, co do swojej przyszłości w samorządzie podjął już wcześniej i będzie z Trzecią Drogą.

Wcześniej PiS próbowało w podobny sposób skusić do przejścia na swoją stronę radnego KO, Mariusza Frąca, oferując mu stanowisko wicestarosty, ale Frąc też pozostał wierny woli swoich wyborców.

Koalicjanci na stanowisko starosty, zgodnie z zapowiadanym przez nas scenariuszem, zgłosili Janusza Szpaka, prezesa krasnostawskich ludowców. PiS, po tym jak Nowosadzki nie wyraził zgody na kandydowanie, zgłosiło z kolei Lucjana Cichosza, co również przewidywaliśmy. W głosowaniu tajnym niespodzianek nie było. Jedenaście do ośmiu wygrał Szpak i po blisko 5,5 latach ponownie zasiadł w fotelu starosty. Będzie nim przed najbliższe dwa lata, a następnie zastąpi go Piotr Jelonek, przewodniczący lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej. Tak stanowi umowa koalicyjna.

Wicestarostą krasnostawskim, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na pełne pięć lat ponownie wybrano Marka Nowosadzkiego. Członkami zarządu zostali: Mariusz Frąc, Piotr Jelonek i Krzysztof Gałan. Pierwszy z nich, po zmianach w statucie powiatu, które mają zapaść jeszcze w maju, obejmie etatową funkcję członka zarządu.

Zanim rada zajęła się wyborami członków zarządu, wyłoniła przewodniczącego. Koalicjanci zgłosili Marka Piwko, co było wcześniej ustalone, a PiS desygnował Witolda Boruczenko, dotychczasowego przewodniczącego. Wygrał Piwko, na którego głos oddało jedenastu radnych. Ośmioro opowiedziało się za Boruczenko.

Wiceprzewodniczącymi rady powiatu zostali Andrzej Korkosz i Marcin Zając. Obaj dostali po dziesięć głosów. Kontrkandydatką pierwszego z nich była Jolanta Strefner, którą poparło osiem osób. Jeden z radnych w obu głosowaniach wstrzymał się od głosu. Zając z kolei nie miał konkurencji, ale ośmioro radnych głosowało przeciwko niemu.

Niebawem należy spodziewać się zwołania kolejnej sesji, na której zostaną ustalone wynagrodzenie dla starosty oraz ryczałty dla członków zarządu i radnych. Rada musi również powołać składy komisji stałych. Koalicjanci zdecydowali, że przewodniczącym komisji finansów, rozwoju gospodarczego, samorządu i etyki ma zostać radny Marcin Lis z Koalicji Obywatelskiej. Komisją rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska ma pokierować Piotr Raczkowski z Trzeciej Drogi. Na czele komisji bezpieczeństwa publicznego, drogownictwa i komunikacji ma stanąć Stanisław Repeć z „Niezależnych”. Przewodniczących komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji, komisji zdrowia i polityki społecznej wskaże Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo jeszcze co będzie z przewodniczącym komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej. Zgodnie z umową koalicyjną to stanowisko ma obsadzić Trzecia Droga, ale wszyscy jej radni już mają przydzielone funkcje…

Miasto Krasnystaw. Przewodniczący Wilkołazki. Krasnostawianie rozdzielili stanowiska 

Tak jak przewidywaliśmy – Marcin Wilkołazki został nowym przewodniczącym Rady Miasta Krasnystaw, a jego zastępcami Kamil Hukiewicz i Agnieszka Pocińska-Bartnik. Nowy burmistrz Daniel Miciuła złożył przed radą ślubowanie, za zaraz po inauguracyjnej sesji, co też zapowiadaliśmy, powołał na stanowisko swojego zastępcy Monikę Sawę.

Stowarzyszenie „Krasnostawianie” zdominowało tegoroczne wybory do rady miasta. Uzyskało aż jedenaście mandatów w piętnastoosobowej radzie. Nic dziwnego, że wszystkie stanowiska w prezydium „Krasnostawianie” podzielili między siebie.

Zgodnie z przewidywaniami stanowisko przewodniczącego rady przypadło dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu Marcinowi Wilkołazkiemu. Wiceprzewodniczącymi zostali Kamil Hukiewicz, który z „Krasnostawian” kandydował na burmistrza miasta oraz Agnieszka Pocińska-Bartnik. Wszyscy to doświadczeni już samorządowcy, a Wilkołazki z nowo wybranych radnych legitymuje się najdłuższym stażem. W radzie zasiada nieprzerwanie od 2006 roku. Jest też prezesem Stowarzyszenia.

Prezydium zostało wybrane jednogłośnie, czternastoma głosami. Na inauguracyjnej sesji nie było jedynie radnego Dariusza Turzynieckiego z Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej. Zanim doszło do wyborów przewodniczącego, radni odebrali zaświadczenia o wyborze, a Daniel Miciuła, nowy burmistrz Krasnegostawu złożył ślubowanie.

Pierwsza sesja odbyła się w poniedziałek 6 maja. Po niej Miciuła, zgodnie z zapowiedzią, powołał na stanowisko swojego zastępcy Monikę Sawę.

W maju odbędą się jeszcze co najmniej dwa posiedzenia rady miasta. Pierwsze zostało zaplanowane już na poniedziałek 13 maja. Radni powołają komisje stałe i wybiorą przewodniczących.

Jak już pisaliśmy, Marcin Ciechan z „Krasnostawian” będzie kierował pracami komisji oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki, a jego klubowy kolega Marcin Worotyński stanie na czele komisji rewizyjnej. Przewodniczącym komisji samorządowej, spraw społecznych, handlu i usług ma zostać Lech Berezowski z KWW Roberta Kościuka. Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej wskaże kandydatów na stanowisko przewodniczących komisji planowania, gospodarki komunalnej, inwestycji i finansów oraz komisji skarg, wniosków i petycji. W tej ostatniej w połowie kadencji funkcja przewodniczącego ma przypaść jednemu z radnych „Krasnostawian”.

– 13 maja skupimy się wyłącznie na powołaniu składów komisji stałych – mówi Marcin Wilkołazki. – Po zakończeniu sesji komisje przystąpią do prac. Będą musiały zaopiniować projekty uchwał na posiedzenie plenarne, które zaplanowaliśmy na 16 maja.

Właśnie wtedy też rada miasta podejmie uchwałę m.in. dotyczącą wysokości wynagrodzenia burmistrza Daniela Miciuły. Jak udało się nam ustalić nowy włodarz Krasnegostawu raczej nie ma szans na pensję z „najwyższej półki”, które wynosi około 20 tys. zł brutto.

Siennica Różana. Dziewiąta kadencja wójta Proskury

Wójt i Rada Gminy Siennica Różana rozpoczęli nową kadencję, ale we władzach gminy wszystko zostało po staremu. Wójtem nadal jest Leszek Proskura, a przewodniczącym rady Piotr Banach.

Wójt Leszek Proskura rządzi gminą Siennica Różana nieprzerwanie od 1990 r. Niewielu włodarzy w Polsce może się pochwalić tak długim stażem. Jeszcze rok Proskura zapowiadał, że w wyborach 2024 r. już nie wystartuje. Namawiany przez kolegów z PSL, m.in. przez byłego wówczas, a dziś ponownie wybranego na to stanowisko, starostę Janusza Szpaka, zmienił zdanie. I nikt nie odważył się rzucić mu rękawicy. Proskura był jedynym kandydatem na wójta Siennicy Różanej, ostatecznie poparło go ponad 84 procent wyborców. Zaświadczenie o ponownym wybraniu na wójta Proskura odebrał podczas uroczystej sesji 6 maja. Będzie to jego dziewiąta, ale już wiadomo, że tym razem ostatnia kadencja w tej roli. Nie zmieniło się też prezydium rady gminy Siennica Różana. Przewodniczącym pozostał Piotr Banach, w jego zastępcą Bogdan Kargul. Pracami komisji rewizyjnej będzie kierować Dariusz Sęczkowski, przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji pozostała Wiesława Popik, komisji do spraw samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa Marzena Dubaj, a na przewodniczącego komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych radni ponownie wybrali Marię Kiliańską.

Mandaty w nowej radzie objęli również: Katarzyna Matysiak, Krystyna Strojek, Jerzy Kazanowski, Grzegorz Jonak, Katarzyna Kondratiuk, Małgorzata Orzechowska, Ewa Gębuś, Agnieszka Zaworska i Grażyna Kielech.

W Fajsławicach po staremu

Janusz Pędzisz odebrał zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Fajsławice na kadencję 2024-2029. Nie zmieniło się też prezydium rady gminy – przewodniczącym pozostał Sławomir Michalak, a wiceprzewodniczącą Anna Wójcik.

6 maja w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Fajsławice kadencji 2024-2029. Obrady poprowadziła radna-seniorka – Anna Bochniarz. W pierwszej części radni otrzymali z rąk wiceprzewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach Jolanty Kasprzak zaświadczenie o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. W skład Rady Gminy Fajsławice kadencji 2024–2029 weszli: Anna Bochniarz, Marek Wilkołek, Barbara Surma, Marcin Kulbaka, Sławomir Miciuła, Kamil Rozwałka, Aneta Hałas-Cholewa, Michał Krysa, Sławomir Michalak, Stanisław Banaszkiewicz, Monika Chłopek, Mariusz Wójcik, Monika Rozwałka, Anna Wójcik i Magdalena Jagiełło.

Następnie swoje zaświadczenie o wyborze odebrał wójt gminy Janusz Pędzisz. Kontrkandydata nie miał, a za ponownym wybraniem go na wójta zagłosowało prawie 80 procent wyborców. Podczas sesji przeprowadzono również wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. I tu nic się nie zmieniło. Przewodniczącym pozostał Sławomir Michalak, a wiceprzewodniczącą Anna Wójcik. – Wierzymy, że samorząd gminy Fajsławice wraz z nową radą gminy będą stanowić zgrany zespół, którego działania przyniosą dużo dobrego dla naszej gminy i jej mieszkańców – komentuje Aleksandra Granat z urzędu gminy w Fajsławicach.

Gmina Krasnystaw. Wójt Kowalczyk objął stery

Wojciech Kowalczyk od poniedziałku 6 maja jest oficjalnie nowym wójtem gminy Krasnystaw. Przewodniczącym rady pozostał Krzysztof Golec, a nowymi wiceprzewodniczącymi są Agnieszka Czarnecka i Anna Szuryga.

Przez ostatnie 5 lat gminą Krasnystaw rządziła Edyta Gajowiak-Powroźnik. W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy pokazali jej jednak czerwoną kartkę i na nowego wójta wybrali Wojciecha Kowalczyka większością ponad 54,7 procent głosów. Nowy wójt gminy Krasnystaw uroczyste ślubowanie złożył na sesji 6 maja.

Kowalczyk (49 l.) jest doświadczonym samorządowcem. W latach 2016-18 był zastępcą burmistrz Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz, a po śmierci wieloletniego wójta gminy Krasnystaw Janusza Korczyńskiego (w lutym 2018 r.) przez 9 miesięcy, do końca kadencji, pełnił jego obowiązki. W wyborach 2018 roku na wójta gminy Krasnystaw jednak nie wystartował. Przed zajmowaniem stanowisk w samorządzie Kowalczyk przez 14 lat pracował na stanowiskach managerskich w korporacjach ubezpieczeniowo-finansowych takich jak: AIG Bank, ERGO Hestii, czy Talanx Warta. Prowadził również własną działalność gospodarczą. Nowy wójt gminy Krasnystaw z wykształcenia jest biologiem, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Ma też dyplom Canadian International Management Institute. Jest ojcem trójki dzieci.

Podczas tej samej sesji wybrano przewodniczącego rady gminy, którym, jak w latach 2018-2024, został Krzysztof Golec. Nowi są za to wiceprzewodniczący rady – Agnieszka Czarnecka i Anna Szuryga, które zostały radnymi po raz pierwszy. Skład rady uzupełniają: Andrzej Szostak, Renata Chodorowska, Marian Bartyka, Jerzy Pastuszak, Tomasz Mazur, Wanda Domańska, Leszek Szeniak, Robert Ćwirta, Anna Kostrzanowska, Mirosław Berbeć, Renata Marciniak i Bernard Kyc.

Wójt Kowalczyk zapowiedział, że jego priorytetami na najbliższą kadencję będą: dbałość o najwyższą jakość kształcenia dzieci w szkołach gminnych, rozwój fotowoltaiki, usprawnienia w obszarze infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, szerokopasmowego internetu, dróg gminnych, dostaw ciepła, a także tworzenie warunków do dalszego rozwoju istniejących firm m.in. poprzez właściwe planowanie przestrzenne i rozsądną politykę podatkową, a także poszukiwanie nowych inwestorów z nastawieniem na wykorzystanie nieruchomości gminnych, obecnie niezagospodarowanych.

W Izbicy kontynuacja

We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Izbica kadencji 2024-2029. We władzach bez większych zmian.

Burmistrzem miasta i gminy Izbica na kolejne 5 lat pozostał Jerzy Lewczuk. W pokonanym boju pozostawił aż pięcioro kontrkandydatów, w drugiej turze wygrywając z Elżbietą Makuch (otrzymał ponad 400 głosów więcej). Obrady pierwszej sesji rady miasta i gminy prowadziła radna-seniorka Teresa Ciastoch. Przewodniczącym rady, jak w poprzedniej kadencji, został Janusz Dusznik. Dusznik będzie miał za to nowych zastępców – Elżbietę Solan i Dariusza Kulikowskiego zastąpią Leszek Zych (KWW Jerzego Lewczuka) i Ryszard Gorzała (KWW Jerzego Lewczuka). Solan (KWW Jerzego Lewczuka) nie uzyskała mandatu, w okręgu nr 7 (Stryjów, Kryniczki, Orłów Murowany i Majdan Krynicki), gdzie  pokonała ją Anna Makuszewska z PiS. Kulikowski do rady nie kandydował. Ubiegał się o stanowisko burmistrza, ale w pierwszej turze zajął trzecie miejsce.

Łopiennik Górny. Wójt Sawa i jego dwunastka

Wójt Artur Sawa i Rada Gminy Łopiennik Górny oficjalnie rozpoczęli nową kadencję. Pracami radym w której wójt ma aż 12 radnych ze swojego komitetu, kierował będzie Tomasz Żołyniak.

Na początku inauguracyjnej sesji wójt Artur Sawa i nowo wybrani radni otrzymali od przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Jerzego Maja zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. W tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego rady, którym został Tomasz Żołyniak (KWW Artura Sawy). Żołyniak zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Kistera. Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Bożena Buk (KWW A. Sawy) i Grzegorz Wlizło (KWW A. Sawy). W nowej 15-osobowej radzie wójt Sawa ma aż 12 radnych z własnego komitetu.

– Rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach naszej gminy – mówił na sesji wójt Artur Sawa. – Gratuluję nowo zaprzysiężonym radnym. Życzę wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie. Życzę także umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych zadań i wyzwań, podejmowania mądrych decyzji i nieustającego wsparcia ze strony społeczności, którą macie szanowni państwo zaszczyt reprezentować. Ze swojej strony wszystkim państwu dziękuję za zaufanie i udzielenie mandatu na kolejną kadencję. Zobowiązuję się do rzetelnej i ciężkiej pracy przez następne lata na rzecz gminy i jej mieszkańców – dodał wójt. (kg, d)

News will be here