Powiat liczy na miliony

Powiat włodawski złożył trzy wnioski do programu „Polski Ład”.

Powiat chciałby otrzymać dotację na rozbudowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk”, przebudowę dróg Urszulin – Stare Załucze – Grabniak (ok. 11 km) oraz przebudowę drogi Włodawa – Parczew (25 km).

– Pokładam wielkie nadzieje, że wybór projektów do dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu” odbędzie się na innych zasadach niż to miało miejsce w dotychczasowych konkursach rządowych, a zatem z dobrodziejstwa programu „Polski Ład” skorzystają wszyscy Polacy, w tym mieszkańcy powiatu włodawskiego, a nie tylko ci, którzy zamieszkują na obszarze samorządów rządzonych przez przedstawicieli PiS – komentuje Adam Panasiuk, członek Zarządu Powiatu we Włodawie.

Oto szczegóły powiatowych projektów złożonych do „Polskiego Ładu”:

1. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 16 wychowanków składającej się z 9 pokoi wychowanków, kuchni z jadalnią, świetlicy, pokoju terapeutycznego, pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 30 kW oraz pompa ciepła. Przewidywana wartość inwestycji to 4,5 mln zł, w tym wkład własny powiatu 15%.

2. Budowa drogi powiatowej nr 1714L o długości 8,6 km wraz ze ścieżką rowerową (długość ok. 300 m) i kładką pieszo-rowerową oraz budowa drogi powiatowej nr 1715L o długości 1,94 km polegająca na wykonaniu: robót rozbiórkowo- przygotowawczych, wykonaniu przepustów, zjazdów oraz poboczy tłuczniowych i włączenia dróg gminnych, kanałów teletechnicznych, nawierzchni, oznakowania pionowego oraz poziomego. Wartość projektu to 23 mln zł, wkład własny 5%.

3. Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku 25 km polegający na wykonaniu: robót rozbiórkowo-przygotowawczych, wykonaniu przepustów, zjazdów, poboczy tłuczniowych, nawierzchni oraz włączeń dróg powiatowych. Przewidywana wartość inwestycji to 29,1 mln zł, w tym 5% wkład własny powiatu. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here