Powiat ratuje zabytki

(19 kwietnia) Zarząd Powiatu we Włodawie podjął decyzję o dofinansowaniu remontu trzech zabytkowych obiektów w powiecie.

Do Zarządu wpłynęły trzy wnioski dotyczące dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Złożyły je: Stowarzyszenie Renovabis z Włodawy, Stowarzyszenie „Gościniec Wereszczyński” oraz Parafia Prawosławna w Horostycie. Zarząd, mając do dyspozycji 15 tys. zł, postanowił przekazać każdemu z wnioskodawców po 5 tys. zł.

Parafia Prawosławna w Horostycie zwróciła się z prośbą o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie ikony „Matka Boska z Dzieciątkiem”. Szacowany koszt renowacji ikony wyniesie 11 780 zł.

Stowarzyszenie „Wereszczyński Gościniec” zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie pomnika nagrobnego Marii z Bogdanowiczów Hempel i jej męża Aleksandra Hempla na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie. Szacowany koszt prac wyniesie 20 486,47 zł.

Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie nagrobka Otto Ganniga. Szacowany koszt renowacji pomnika wyniesie 11.658,51 zł.

– Bardzo nas cieszy, że powiat od lat wspomaga nas w działalności statutowej, i choć tegoroczna kwota dotacji nie wystarczy w całości na renowację pomnika, to jednak jest to znacząca pomoc. Myślę, że dzięki hojności mieszkańców podczas corocznych kwest, jak i – być może – pozyskaniu dodatkowych środków, uda nam się odnowić jeszcze inne cenne zabytki znajdujące się na naszej nekropolii – mówi Katarzyna Wojtal, prezes Renovabis we Włodawie. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here