Powiatowe święto plonów

(Orchówek, 26 sierpnia) Po raz kolejny włodawscy rolnicy obchodzili swoje święto – powiatowe dożynki. Tym razem na błoniach w podwłodawskim Orchówku. Dobrej zabawy nie popsuła nawet niezbyt dobra pogoda.

Dożynki, połączone z corocznym odpustem, rozpoczęły się mszą św. w sanktuarium w Orchówku. Nabożeństwo uświetnił występ Chóru Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis”. Bezpośrednio po niej korowód dożynkowy przemieścił się na pobliskie błonia, gdzie miała miejsce główna część uroczystości. Uroczystego otwarcia dożynek dokonali wspólnie: starosta włodawski – Andrzej Romańczuk i wójt gminy Włodawa – Tadeusz Sawicki. Dzieląc symboliczny bochen dożynkowego chleba A. Romańczuk powiedział: – Chcemy ten chleb dzielić sprawiedliwie i ze wszystkimi mieszkańcami powiatu włodawskiego i przybyłymi gośćmi. Niech chleba nikomu nie zabraknie w naszym powiecie i całej Polsce. Niech będzie obecny na każdym stole.

Wśród gości byli m.in. wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz przedstawiciele konsula Republiki Białorusi w Polsce.

Po okolicznościowych przemówieniach na scenę wyszli artyści. Jako pierwszy wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, który w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia, a następnie Mołodyczki z Szacka (Ukraina) i Blagovest z Brześcia (Białoruś). Po prezentacji gmin miało miejsce podsumowanie konkursów dożynkowych i wręczenie nagród (wyniki podamy za tydzień). Na koniec licznie zebrana publiczność bawiły zespoły Tuhaj-Bej i Deck Over.

STAROSTOWIE DOŻYNKOWI

Ewa Pastusiak, starościna tegorocznych Dożynek Powiatu Włodawskiego, wspólnie z mężem Dariuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 260 ha w Szumince. W gospodarstwie metodami ekologicznymi uprawiane jest zboże oraz hodowane bydło mięsne. Gospodarstwo w 2012 roku zdobyło I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa lubelskiego w kategorii „ekologia i środowisko”. Uprawiane zboża zbywane są w większości do krajów UE. Od 10 lat prowadzone jest również całoroczne gospodarstwo agroturystyczne pn. „Agroturystyka nad Bugiem” w Szumince. Ponadto Państwo Pastusiakowie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wydobycia i sprzedaży piasku. Pani Ewa jest również prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw w Powiecie Włodawskim, zasiada również w zarządzie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa. Jest również członkiem Rady Sołeckiej Wsi Szuminka oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Szumince.

Stanisław Masiukiewicz, starosta tegorocznych Dożynek Powiatu Włodawskiego, prowadzi wraz z żoną Krystyną gospodarstwo rolne w Orchówku, które skupia się na hodowli owiec i uprawie zbóż. Wieloletni radny Rady Gminy Włodawa. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Orchówka. Podejmował wiele inicjatyw społecznych służących rozwojowi Orchówka, jak i gminy Włodawa. Aktywnie działa w Radzie Parafialnej w Orchówku.