Powstaje druga spółdzielnia

W gminie Leśniowice powstaje druga spółdzielnia socjalna. Chętni do pracy w niej mogą już się zgłaszać.

W sprawie utworzenia drugiej w gminie Leśniowice spółdzielni socjalnej zorganizowano dwa spotkania z udziałem Joanny Jabłońskiej, wójt gminy Leśniowice z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacji Nowy Staw. Ostatnia dyskusja dotyczyła głównie aspektów prawnych funkcjonowania spółdzielni. Omówiono też plan pracy na najbliższe tygodnie.

– Utworzenie spółdzielni socjalnej to przede wszystkim utworzenie nowych miejsc pracy na terenie naszej gminy – mówi wójt Jabłońska. – Mamy już doświadczenie w zakładaniu tego typu zakładów pracy, czego najlepszym przykładem jest Spółdzielnia „Słowianka”, która funkcjonuje na rynku już osiemnaście miesięcy i na stałe zatrudnia pięć osób, a w sezonie letnim osiem osób. Założycielem nowej spółdzielni będzie tak jak w przypadku „Słowianki” gmina oraz lokalne stowarzyszenie. Samorząd jako założyciel pomoże w zorganizowaniu jej struktur oraz w uzyskaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działalność spółdzielni związana ma być z pracami gospodarczymi. Leśniowscy urzędnicy zapraszają mieszkańców chętnych do pracy w spółdzielni do składania CV w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice lub na adres e-mailowy lesniowice@zgwrp.org.pl. (mo)