Pożegnanie byłego starosty

Prawie sto osób, w większości urzędnicy starostwa i dyrektorzy jednostek podległych, pożegnali byłego starostę włodawskiego Andrzeja Romańczuka. W sali konferencyjnej urzędu powiatowego były życzenia, kwiaty i słodycze oraz trochę łez.

Bardzo ciepło koledzy i koleżanki z pracy pożegnali ich długoletniego pracodawcę i dla wielu przyjaciela – byłego już starostę Andrzeja Romańczuka

A. Romańczuk został starostą w grudniu 2014 r. i zrezygnował z tego stanowiska 2 lutego br. Jest także prezesem powiatowych, włodawskich struktur PSL. Od wielu miesięcy, po wyborach z 15 października, mówiło się o tym, że jego awans to tylko kwestia czasu. Rzekomo wśród odrzuconych przez niego propozycji były m.in. stanowiska wicewojewody lubelskiego i dyrektora KOWR w Lublinie.

Ostatecznie A. Romańczuk wybrał najlepiej sobie znaną dziedzinę – rolnictwo. Został dyrektorem oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie. W latach 2002-2006 był kierownikiem biura powiatowego ARiMR we Włodawie, zaś w latach 2007-2014 dyrektorem Agencji Rynku Rolnego w Lublinie. Był też radnym sejmiku lubelskiego przez dwie kadencje w latach 2006-2014.

Nowym starostą jest Adam Panasiuk z PSL. (pk)

News will be here