Prace scaleniowe rozpoczęte

Jest porozumienie dotyczące prac geodezyjno-kartograficznych w ramach postępowań scaleniowych w Babsku, Nowym Załuczu, Woli Wereszczyńskiej i Zawadówce w gminie Urszulin oraz Kaplonosach i Kaplonosach-Kolonii w gminie Wyryki.

W imieniu powiatu włodawskiego porozumienie 6 maja podpisali starosta Andrzej Romańczuk, członek zarządu powiatu Adam Panasiuk i skarbnik powiatu Zofia Derkacz. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie reprezentowali: dyrektor Marek Banach i jego zastępca Bartosz Czech.

Geodeci WBG w Lublinie do połowy 2024 r. m.in. ustalą i dokonają pomiaru granic zewnętrznych obszaru scalenia, wukonają klasyfikację gleboznawczą gruntów i oszacują wartość gruntów, opracują projekt rozmieszczenia nowych działek, wyznaczą stabilizację punktów granicznych dla nowych działek oraz sporządzą dokumentacją dotyczącą ewidencji gruntów i związaną z ujawnieniem zmian w księgach wieczystych.

Zadania „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin” oraz „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wyryki” współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Budżetu Państwa. Łączny koszt prac scaleniowych to 11 668 974,86 zł (7 424 968 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 4 244 006,86 zł z Budżetu Państwa). (gd)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here