Prawie 22 mln zł dla startupów z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki II rundy konkursu dla startupów, do którego mogły się zgłaszać firmy z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostatecznie dofinansowanie na łączną kwotę 21 673 974,04 zł otrzymają 23 firmy, w tym aż pięć z Lublina!

Od 1 października do 30 listopada 2019 r. do II rundy zgłosiło się 49 startupów. Wartość złożonych wniosków opiewała na kwotę blisko 47 mln zł. Ostatecznie, na podstawie oceny wniosków, dofinansowanie otrzyma około połowa z nich.

W II rundzie najwięcej startupów rekomendowanych do dofinansowania pochodzi z Rzeszowa (Platforma startowa Start in Podkarpackie) – 8 projektów. Na drugim miejscu uplasowała Platforma startowa Wschodni Akcelerator Biznesu z 5 projektami z Lublina i dwoma z Puław.

Najwięcej pomysłów adresowanych jest do branży medycznej, w tym dwa lubelskie. Medical Cloud za blisko 1,3 mln chce stworzyć Giełdę badań radiologicznych (dofinansowanie 1 mln), a MediWell szpitalny kiosk telemedyczny do zdalnego wykonywania badań diagnostycznych (wartość projektu 1 360 281 zł, dofinansowanie 996 828 zł).

Pozostałe projekty z Lublina które otrzymają wsparcie:

* Humanbots – na rozbudowę platformy Virbe do tworzenia interaktywnych aplikacji konwersacyjnych opartych o Wirtualne Istoty w celu globalnej komercjalizacji (wartość projektu 1,45 mln, dofinansowanie 998 325 zł)

* UTTER.ONE – na platformę do głosowego przeszukiwania bibliotek treści, wykorzystującą algorytmy rozumienia języka naturalnego (wartość projektu 1 238 454 zł, dofinansowanie 931 515 zł)

* EZL SYSTEMS naz EazyLite – system sterowania oświetleniem z elementami zarządzania inteligentnym budynkiem (wartość projektu 1 292 160 zł, , dofinansowanie 917 490 zł)

Celem startupów wspieranych w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest wprowadzenie przez nich produktu lub usługi na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększanie sprzedaży.