Prezydent sypnął kasą

Dyrektorzy chełmskich placówek oświatowych poznali wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego. Ten ostatni jest wyższy od ubiegłorocznego. Po zsumowaniu obu największy dostała Barbara Baluk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Prezydent Jakub Banaszek przyznał jej 1 350 zł dodatku funkcyjnego i 800 zł dodatku motywacyjnego.

Dodatek funkcyjny jest przyznawany z tytułu samego faktu zarządzania szkołą przez dyrektora. Jego wysokość jest uzależniona od liczby oddziałów w placówce oraz organizacji szkoły. Wyższe dodatki mogą otrzymać dyrektorzy zarządzający zespołami szkół, albo gdy jednostka posiada np. internat.

Nieco inaczej jest z dodatkiem motywacyjnym. Dyrektor szkoły formalnie nie musi go dostawać, jeśli – zdaniem organu prowadzącego – nie spełnia wymagań, jakie przed nim są stawiane. Wysokość dodatku może być ustalona na miesiąc, dwa, kwartał, czy pół roku. Maksymalnie na cały rok szkolny.

Najwyższy dodatek funkcyjny spośród dyrektorów chełmskich placówek oświatowych dostała Barbara Baluk z Zespołu Szkół Technicznych, która zarządza także internatem. Miesięcznie będzie otrzymywać 1 350 zł. O 105 zł mniej otrzymały Małgorzata Kwiecińska – dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz Agnieszka Walewska-Maksymiuk – dyrektor ZWiPP nr 2. Kwiecińska kieruje poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Walewska-Maksymiuk natomiast zarządza poradnią i bursą szkolną. Po 1 175 zł dostały: Marzena Koprukowniak – dyrektor IV LO, Dorota Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz Katarzyna Karamać – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Przy wszystkich trzech szkołach funkcjonują internaty.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Jolanta Konopko, dostała 995 zł. Po 885 zł dodatku funkcyjnego prezydent przyznał Edycie Chudobie – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz Andrzejowi Kosińcowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11. Po 815 zł dostali: Mieczysław Sawka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Marta Mazurek – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zbigniew Niderla – dyrektor II LO, Halina Smyk – dyrektor I LO, Grażyna Cetera – dyrektor SP nr 1, Beata Tomaszczuk – dyrektor SP nr 8 i Ewa Jakubowicz-Machajska – dyrektor SP nr 5. Z kolei po 640 zł otrzymały: Agnieszka Zapora – dyrektor SP nr 7, Lidia Kowalczuk – dyrektor SP nr 2, Barbara Anchimowicz – dyrektor SP nr 4 oraz Danuta Zagórska – dyrektor największego publicznego przedszkola, „Trzynastki”. Dodatek w wysokości 605 zł dostała Joanna Wilkołaska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Dyrektorom pozostałych miejskich przedszkoli, czyli: Marcie Klajnert – PM nr 2, Dorocie Hurko – PM nr 5, Elżbiecie Nowosad – PM nr 6, Barbarze Foryt – PM nr 8, Elżbiecie Głuszek – PM nr 10, Alicji Grzywacz – PM nr 11, Małgorzacie Łozie – PM nr 12, Halinie Kiełb – PM nr 14 i Renacie Tymczak – PM nr 15, prezydent przyznał po 500 zł. Miesięcznie na dodatek funkcyjny dla dyrektorów miasto przeznaczy 23 500 zł plus pochodne.

Najwyższy dodatek motywacyjny, po 800 zł, prezydent przyznał dyrektorom szkół ponadpodstawowych i ZWiPPP. Dostali je: Halina Smyk – I LO, Zbigniew Niderla – II LO, Marzena Koprukowniak – IV LO, Dorota Michalska – ZSBiG, Edyta Chudoba – ZSEiM, Barbara Baluk – ZST, Marta Mazurek – ZSGiH, Mieczysław Sawka – CKZiU, Małgorzata Kwiecińska – ZWiPPP nr 2, Agnieszka Walewska-Maksymiuk – ZWiPPP nr 2. Dodatku nie otrzymała natomiast Katarzyna Karamać – dyrektor ZSEiT. Dyrektorzy szkół podstawowych: Grażyna Cetera – SP nr 1, Barbara Anchimowicz – SP nr 4, Ewa Jakubowicz-Machajska – SP nr 5, Agnieszka Zapora – SP nr 7, Beata Tomaszczuk – SP nr 8, Andrzej Kosiniec – SP nr 11, Jolanta Konopko – ZSP nr 3 dostali po 700 zł. Taką samą kwotę dostała Joanna Wilkołaska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Z kolei 500 zł prezydent przyznał Lidii Kowalczuk, dyrektor SP nr 2, liczącej najmniej oddziałów. Dyrektorzy przedszkoli dostali po równo – 450 zł. Na wypłatę dodatków motywacyjnych miasto miesięcznie przeznaczy 18 600 zł plus pochodne.

Dodatki funkcyjne zostały przyznane do okres pełnego roku szkolnego, zaś motywacyjne na trzy miesiące, do 30 listopada. Te ostatnie są o kilkaset złotych wyższe od kwot, jakie dyrektorzy otrzymywali w ubiegłym roku szkolnym (s).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here