Profesor Hus wrócił do ogólniaka

W ramach cyklu „Spotkania trzech pokoleń” I LO w Krasnymstawie odwiedził absolwent tego liceum prof. dr hab. n. med. Marek Hus, na co dzień kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie i profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Marek Hus jest absolwentem I LO w Krasnymstawie z 1981 r. Spotkanie zorganizował zarząd stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie w ramach cyklicznych „Spotkań Trzech Pokoleń”. Wydarzenie otworzyła dyrektor I LO Anna Patejuk oraz wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki. Profesor z nostalgią wspominał swój pobyt w Jagielle, z sentymentem mówił o swoich nauczycielach i szkolnych kolegach. Uczniowie, uczestniczący w spotkaniu, mogli dowiedzieć się, jaką drogę kariery zawodowej przeszedł Marek Hus. Zapoznali się również ze szczegółami studiów medycznych. (k)