Prokuratura szuka w powiecie

Czy to prawda, że prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień i działania na szkodę powiatu przez starostę Piotra Deniszczuka, wicestarostę Jerzego Kwiatkowskiego i członków zarządu powiatu Dorotę Łosiewicz i Bogusława Kudybę? – pytał na ostatniej sesji radny Tomasz Szczepaniak.

Przed tygodniem w starostwie aż huczało od plotek, że prokuratura zajęła się nieprawidłowościami przy powiatowych inwestycjach. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało trafić do zarządu i Rady Powiatu w Chełmie. Oficjalnie o zawiadomieniu radni się jednak nie dowiedzieli. Podczas sprawozdania z działalności między sesjami starosta o tym nie wspomniał, a i w komunikatach przewodniczącego rady tej sprawy nie poruszano. Gdyby nie głos radnego Szczepaniaka, plotka dalej żyłaby swoim życiem. Radny zapytał podczas interpelacji czy to prawda, że prokuratura wszczęła postępowanie w związku z realizacją pozapowiatowej inwestycji na prywatnym terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wierzbicy lub innych inwestycji.

Deniszczuk próbował bagatelizować sprawę i zaatakował radnego dzisiejszej opozycji Jarosława Wójcickiego. – Pan Wójcicki na sesji mówił, że będzie zawiadamiał. To normalne, że prokuratura musi podjąć działania i tutaj, znając zacietrzewienie radnego, bo znamy się kilkadziesiąt lat, nie jest to pewnie ostatnia i pierwsza skarga. Musimy się przyzwyczaić i żyć z tym, jak z covidem.

Deniszczuk nie zdradził żadnych szczegółów zawiadomienia i nie mówił, o jaką inwestycję chodzi. Czy faktycznie o drogę dla spółdzielni w Wierzbicy, czy inne realizowane remonty. Przez chwilę wydawało się nawet, że przyznał się do popełnienia błędu, ale okazało się, że nie chodzi mu bynajmniej o nieprawidłowości przy inwestycjach, a poparcie jakiego miał rzekomo udzielić radnemu Wójcickiemu: – Popełniłem błąd polityczny, ulegając prośbie, bo myślałem, że radny się zmienił. Taka sytuacja była w gminie Chełm, gdzie przez jedną kadencję przez przypadek pan był radnym, taka sytuacja jest w powiecie. Miejmy nadzieję, że to przeminie. A do wyborów już niedługo a społeczeństwo zweryfikuje to wszystko.

Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, potwierdziła nam, że ośrodek zamiejscowy prokuratury w Białej Podlaskiej prowadzi postępowanie w związku z art. 231 Kodeksu karnego w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień. – Na razie to postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Zawiadomienie złożyło dwoje radnych rady powiatu chełmskiego, a dotyczy nieprawidłowości przy remontach kilku odcinków dróg m.in. w Wierzbicy. Prokuratura dopiero podejmuje czynności – mówi prokurator. (bf)