Prosta recepta radnego Janeczka

Na ostatniej sesji rady powiatu Leszek Janeczek złożył interpelację, którą zatytułował „Zamieszkaj w powiecie krasnostawskim”. Radny, który z zawodu jest lekarzem, ma prostą receptę na wyludnianie się powiatu.

Liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego do 2040 roku spadnie z obecnych niespełna 60 tysięcy do niecałych 50 tysięcy przewiduje Główny Urząd Statystyczny w swojej najnowszej prognozie. Aż o 2 tysiące zmniejszyć się ma populacja samego Krasnegostawu, a jedyną gminą, w której nie ubędzie ludności ma być gmina Krasnystaw. Według radnego powiatu krasnostawskiego Leszka Janeczka należy zrobić wszystko by trend ten, jeśli nie odwrócić, to przynamniej zatrzymać. I Janeczek ma pomysł, jak to zrobić. Podzielił się nim podczas ostatniej sesji rady powiatu.

– W związku z wyludnianiem się powiatu krasnostawskiego, przy szczególnie widocznej tendencji na naszych wsiach, proponuję utworzenie na portalu starostwa strony zachęcającej do osiedlenia się w naszym powiecie – rozpoczął swoją interpelację, roboczo nazwaną „Zamieszkaj w powiecie krasnostawskim”, doktor Janeczek.

Według radnego PiS portal taki miałby przedstawiać w obrazowy, skondensowany sposób Ziemię Krasnostawską podkreślając jej walory przyrodnicze, turystyczne, społeczne. – Ponadto mogłoby być to miejsce na zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży siedlisk i domów na wsiach. Zebranie w jednym miejscu takich ogłoszeń, przy informacjach o naszym powiecie promującym się jako kraina obfitości, uczyniłoby je bardziej atrakcyjnymi dla kupujących – kontynuował.

Według Janeczka portal ułatwiłby mieszkańcom zbycie nieruchomości, a potencjalnym ich nabywcom ich kupno.

– Ogłoszenia takie miałyby dłuższy żywot niż płatne i krótko istniejące ogłoszenia w prasie. Stojące pustostany zyskałyby nowych właścicieli, a powiat nowych mieszkańców. Już teraz można znaleźć wiele przykładów osiedlania się u nas ludzi z odległych miejscowości Lubelszczyzny i terenów naszego kraju – podsumował radny. (kg)

News will be here