Przebudowa dróg w Różance i Krasówce

(28 marca) Wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk wraz ze skarbnikiem gminy Włodawa Katarzyną Błyskosz podpisali w Lublinie umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań: „Budowa drogi gminnej nr 104222L (ul. Wąwozowej) w miejscowości Różanka” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 104105L w miejscowości Krasówka”.

Na te zadania gmina Włodawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 979 026,38 zł.
W uroczystości podpisania umów w LUW uczestniczyli przedstawiciele 51 samorządów z województwa lubelskiego, którzy podpisali z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowy na realizację łącznie 115 zadań do dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. na łączną kwotę prawie 231,2 mln zł. Samorządowcy odebrali także symboliczne czeki. (pk)