Przeczyszczone miejskie spółki

fot. archiwum

W ciągu zaledwie kilku lat urzędowania prezydenta Jakuba Banaszka dwie miejskie spółki zostały zlikwidowane, a z pracą w czterech pozostałych pożegnało się blisko 300 osób. Jedni odeszli sami, inni dostali wypowiedzenia lub nie przedłużono im umowy.

W 2018 roku w CLA pracowały 121 osoby, na koniec 2022 zostało zaledwie 88 pracowników, podczas gdy w pierwszym kwartale br. odeszły kolejne 2 osoby. Statystycznie najwięcej pracowników biurowych odeszło w 2019 roku. W zdecydowanej większości umowa „za porozumieniem stron” została jednak rozwiązana z kierowcami autobusów, z których i tak nie wszyscy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. Liczba etatów zmalała więc z 60,5 do 49,5 (liczba wszystkich etatów spadła ze 115 do 84,5). W końcu po co tylu kierowców skoro autobusy jeżdżą rzadko, spółka nie zarabia na biletach, a tylko generuje koszty?

Również 88 osób w okresie od 2018 do 2022 r. pożegnało się z pracą w MPEC. Niektórzy przeszli na rentę, emeryturę lub nie przedłużono im umowy, większość odeszła jednak „za porozumieniem stron”.

Na koniec 2018 roku liczba etatów w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich wynosiła 35,3. Rok później wzrosła do 44,25, niemniej na koniec 2022 spadła do 40. Najwięcej osób przyjęto w 2019 (16), zaś najwięcej zwolnień było w 2020 (13, w tym 8 wypowiedzeń) oraz 2021 r. (12, w tym 9 osobom nie przedłużono umowy). Łącznie do końca ub. r. odnotowano 48 zwolnień.

Stan zatrudnienia w PUM w 2018 r. wynosił 73,75, a na koniec ub. r. – 44,45. W tym okresie spółka zakończyła 64 umowy, z czego najwięcej w 2019 (19) i 2021 (17).

Jedyną miejską spółką, która ostała się w nienaruszonym składzie (nie licząc pracownika, który odszedł na emeryturę) jest TBS. Co natomiast stało się z pracownikami zlikwidowanych przez prezydenta Banaszka spółek: ZDM i MPRD?

W 2019 r. w ZDM było 31 osób zatrudnionych na umowę o pracę.

– Żaden z pracowników nie stracił pracy w związku z likwidacją zakładu. Trzy osoby przeszły na emeryturę, trzy rozwiązały umowy o pracę (na mocy porozumienia stron oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia), z jedną osobą UM Chełm podpisał umowę przed datą likwidacji ZDM, dziesięciu pracowników zostało przeniesionych do Urzędu Miasta Chełm z dniem 1 kwietnia 2019 roku na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, a czternaście osób z dniem 1 sierpnia 2019 roku z mocy art. 23 par. 1 Kodeksu pracy stało się pracownikami UM Chełm – mówi Grzegorz Zarzycki z Urzędu Miasta Chełm.

– W przypadku MPRD należy nadmienić, że spółka wciąż znajduje się w procesie likwidacji. Niemniej każdy pracownik, który nie przechodził na emeryturę, otrzymał propozycję podjęcia pracy w innych spółkach komunalnych lub jednostkach miasta. Z możliwości skorzystało sześciu pracowników, którzy zostali zatrudnieni na czas nieokreślony w UM i w PUM – dodaje Zarzycki. (pc)