Przed absolwentami podstawówek wysokie progi

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich będzie dla uczniów znów wyjątkowo trudna i stresująca. Klasy ósme, podobnie jak przed rokiem, kończą uczniowie, którzy do szkoły poszli w wieku siedmiu, jak i sześciu lat. A to oznacza, by dostać się do wymarzonej szkoły średniej, będą musieli pokonać podwyższone progi punktowe.

Progi punktowe, jakie będą obowiązywać w tegorocznej rekrutacji do chełmskich szkół ponadpodstawowych, uczniowie poznali w połowie lutego. Aby dostać się do I oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie kandydaci muszą osiągnąć minimum 135 punktów. To tyle, ile rok temu (wtedy podniesiono progi w liceach do najwyższych, jakie kiedykolwiek obowiązywały, a w mieście tłumaczono, że „progi te stają się coraz bardziej zbliżone i ujednolicone w celu wprowadzenia jednego poziomu dla liceów ogólnokształcących, bo zarówno każdy egzamin maturalny, jak i zawodowy jest dla każdej szkoły, w skali miasta i kraju, taki sam i ma to również odniesienie do obowiązującej podstawy programowej”).

Niewiele mniej, bo 130 pkt. muszą uzyskać kandydaci do III LO w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz do IV LO (tu też ten sam pułap, co w ubiegłym roku).
Na podobnym do ubiegłorocznego poziomie pozostały progi punktowe w Zespole Szkół Technicznych. Kandydaci do klasy o profilu technik programista, technik informatyk muszą zdobyć co najmniej 125 punktów (tyle co w ubiegłym roku), technik mechanik – 90 pkt. (o 5 pkt. więcej niż rok temu).

Aby dostać się do klas pierwszych technikum o pozostałych profilach w ZST trzeba zdobyć co najmniej 100 pkt. (tak, jak w ubiegłym roku).

Na tym samym poziomie (100 pkt.) zawieszona jest poprzeczka dla kandydatów do klas pierwszych technikum w „Ekonomach” (tyle, co w ubiegłym roku). Próg 90 pkt. ustalono w: Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych oraz Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. We wszystkich tych trzech placówkach próg punktowy podniesiono, bo w ubiegłym roku wynosił on 85 pkt.
Przypomnijmy, że w rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (mo)