Przerzucali Wietnamczyków do Polski

Dostali zgodę na pobyt i sprytnie to wykorzystali. Czeczeni z Rosji szmuglowali Wietnamczyków przez kraje nadbałtyckie do Polski. Członkowie grupy wpadli w sidła funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wrześniowa akcja odbyła się jednocześnie na terenie Polski, Litwy i Łotwy. Na naszym terytorium w sidła pograniczników wpadli dwaj obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej (obaj mieli udzieloną zgodę na pobyt tolerowany w Polsce) oraz Polak. Cała trójka tworzyła trzon grupy przestępczej zarabiającej na przerzucie ludzi przez Europę. Kolejnych 10 Czeczenów z obywatelstwem rosyjskim zatrzymały służby łotewskie. W tym samym czasie strona litewska aresztowała, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, jednego z głównych organizatorów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Lubelska prokuratura, która nadzoruje śledztwo po stronie polskiej, wystąpiła o areszt dla 3 zatrzymanych. SG Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wniosku i wysłał „trzon grupy” za kratki. Do tej pory w sprawie zatrzymano też 84 nielegalnych emigrantów z Wietnamu. (pc)