Przeszkoleni i świadomi zagrożeń

Łącznie przeszkolono ponad 10 tysięcy osób. Projekt dostał dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2 125 000 zł.
Było to pierwsze w Polsce tak duże szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. – Motywacją do zajęcia się tą tematyką były ataki terrorystyczne. Musimy chronić nasze dzieci i młodzież, bo to największe dobro naszego narodu – mówi Jerzy Ostrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Praca nad całym projektem trwała trzy lata. Była to wspólna inicjatywa Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. W trakcie trwania projektu przeszkolono pracowników 159 szkół miejskich i 29 szkół niepublicznych w Gminie Lublin oraz pracowników służb mundurowych, którzy wzięli udział w kursach językowych z j. angielskiego, ukraińskiego a także poszerzyli swoja wiedzę o prawach obowiązujących w Unii Europejskiej (przeszkolono łącznie 45 pracowników).
Ze szkolenia kadry skorzystają także uczniowie, którzy na lekcjach będą mogli zapoznać się w filmikami edukacyjnymi nagranymi w ramach projektu a także porozmawiać ze specjalistami np. w dziedzinie terroryzmu. którzy odwiedza ich w ramach zajęć na godzinach wychowawczych. Ratusz przewiduje również dalszą ścisłą współpracę z służbami mundurowymi dotyczącą bezpieczeństwa w naszym mieście. – Lublin jest miastem bezpiecznym, według statystyk jednym z najbezpieczniejszych w Polsce. Przyjeżdżający do naszego miasta ambasadorowie zaznaczają, że panuje tu dobry klimat dla studentów zagranicznych – powiedział prezydent Krzysztof Żuk.
Prelegenci i uczestnicy konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami nabytymi w trakcie szkoleń. Marek Błaszczak, dyrektor SP nr 28 w Lublinie, zaznaczył, że szkolenie, w którym uczestniczył, spowodowało że zaczął się zastanawiać w jakim stopniu jego szkoła jest przygotowana na ewakuację w razie ataku terrorystycznego. Pojawiają się konkretne pytania: jak ewakuować dzieci z pływalni, gdy na zewnątrz trwa zima i pada śnieg, kto powinien być odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji, jak porozumiewać się w razie braku prądu, czy w jaki sposób ewakuować dzieci na wózkach inwalidzkich, gdy nie działają windy. Te i inne problemy zostały w trakcie konferencji poddane pod dyskusję uczestników.
(EM.K.)