Przez grypę nie odwiedzisz

Skokowy wzrost liczby zachorowań na grypę sprawił, że władze włodawskiego szpitala wprowadziły ograniczenia odwiedzin pacjentów. Wizyty bliskich są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne zakażeń innymi wirusowymi chorobami zakaźnymi wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ we Włodawie.

W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, czyli dezynfekcji rąk, stosowania podczas wizyty maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala, a w czasie odwiedzin zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem.

Poza tym osoby z zewnątrz mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego, który może odmówić odwiedzin bądź nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których widoczne są objawy infekcji, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych. Restrykcje będą obowiązywały aż do odwołania. (bm)