Przyjechali i obiecali rondo

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką 812 w ciągu ulic Sokołowskiego i Lwowskiej będzie rondem – obiecał kilka dni temu w Krasnymstawie wicepremier Jacek Sasin.

We wtorek (19 maja) u zbiegu ulic Sokołowskiego i Lwowskiej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste podpisanie projektu przebudowy wspomnianych ulic i stworzenia w tym miejscu ronda, które nie tylko zwiększyłoby płynność ruchu, lecz przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo podróżujących.

W wydarzeniu udział wzięli: wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, poseł na sejm Teresa Hałas, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech, a także burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk i przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka.

Powiat krasnostawski reprezentowali: starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, członkowie prezydium rady powiatu: Justyna Przysiężniak i Mirosław Księżuk, członkowie zarządu powiatu: Marek Nieścior i Jan Mróz, radny Stanisław Repeć i dyrektor ZDP Marek Klus.

Z obliczeń wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że średni ruch na tym skrzyżowaniu wynosi ponad 13 tys. pojazdów na dobę. Konieczność przebudowy łącznika ul. Lwowskiej i Sokołowskiego od dawna zgłaszały organy samorządowe, policja, straż pożarna oraz służby ratownictwa medycznego.

Dzięki budowie ronda zwiększyć się ma płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych. Inwestycja oprócz ronda, obejmie budowę chodników o łącznej długości ok. 120 metrów, zatoki autobusowej, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2022. (k)