Przyjedź, mamo… do Woli Uhruskiej

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – słowa roty przysięgi nowi terytorialsi z 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedzą już w sobotę (25 marca) w Woli Uhruskiej. Uroczystości odbędą się w jednostce zlokalizowanej w byłej szkole podstawowej. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli oficjele państwowi.

W piątek (10 marca) rozpoczęło się kolejne szkolenie podstawowe żołnierzy 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Tradycyjną „szesnastkę” terytorialsi zakończą złożeniem przysięgi wojskowej. Uroczystości zaplanowano na dzień 25 marca o godzinie 12.00 w wyjątkowym i symbolicznym miejscu – w Woli Uhruskiej. To jedna z gmin należąca do obszaru stałej odpowiedzialności nadbużańskiej brygady, usytuowana w powiecie włodawskim, bezpośrednio przy granicy państwa Polskiego z Ukrainą.

Słowa roty przysięgi, tak niezwykle ważne dla każdego żołnierza, wypowiadane tuż przy granicy państwa, w którym trwa konflikt zbrojny, nabierają wyjątkowej mocy i realnego znaczenia. Zobowiązanie składane Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu w takich okolicznościach ma jeszcze bardziej doniosły wydźwięk. A usytuowanie uroczystości w takim miejscu ma także ogromne znaczenie dla naszych władz państwowych. Ich przedstawiciele będą obecni w czasie tego święta – zapowiada mjr Dariusz Gołofit z 19.NBOT w Chełmie.

Przysięga w Woli Uhruskiej będzie już trzecią, która zorganizowana zostanie poza miejscem stałej dyslokacji, czyli poza koszarami brygady. Poprzednie odbyły się w Rejowcu i Wojsławicach. Ta decyzja to ukłon w stronę lokalnej społeczności. I realizowanie dewizy żołnierzy OT – „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Nadbużańska brygada obejmuje stałym rejonem odpowiedzialności wschodni pas województwa lubelskiego – od Białej Podlaskiej po Tomaszów Lubelski. To niezwykle istotny dla bezpieczeństwa naszego kraju obszar z liniami granicznymi z Białorusią i Ukrainą. WOT od początku wspierał Straż Graniczną przy okazji kryzysu migracyjnego na granicy Białoruskiej. A także wspierał pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nadbużańska brygada będzie tworzyć powołany przez Ministra Obrony Narodowej nowy Komponent Obrony Pogranicza. Zbieżność nazwy z dawnym Korpusem Ochrony Pogranicza nie jest przypadkowa. Tak jak przed II wojną światową KOP, tak i teraz Wojska Obrony Terytorialnej wspierają działania Straży Granicznej. W skład nowego KOP wejdą bataliony z brygad OT zlokalizowanych w czterech wschodnich województwach. (b)