Rachu, ciachu i po sesji

Przyjęcie zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej to jedyne uchwały, jakie podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji przyjęli świdniccy radni. Obrady przeprowadzono online. Trwały zaledwie kilkanaście minut.


W miniony czwartek (10 września) świdniccy radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji. Zwołano ją z powodu konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a te dotyczyły głównie projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”.

Przyjęto również zmiany w uchwale budżetowej. W wydatkach zapisano kwotę 30 tys. zł na zakup mobilnej kabiny dezynfekcyjnej w związku z zapobieganiem i zwalczeniem Covid-19. O taką samą kwotę zwiększono też wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii. 20 tys. zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i materiałów higienicznych, a 10 tys. zł na zakup płynów do mobilnej kabiny dezynfekcyjnej.

Zapisano również 50 tys. zł na budowę boiska treningowego na ternie obiektów MKS Avia Świdnik. Z kolei po stronie dochodów, o kwotę ponad 300 tys. zł, zwiększono środki na realizację programu „Dobry start”. Wynika to ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel. Do żadnej z omawianych uchwał radni nie mieli uwag i w głosowaniu poparli je jednomyślnie. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here