Radni dołożyli do kluczowej inwestycji

Głównym celem środowej (19 kwietnia) sesji rady gminy w Woli Uhruskiej było znalezienie brakujących środków na budowę 12 dróg lokalnych. Przesunięcia okazały się konieczne. Gdyby nie one, konieczny byłby zwrot dotacji w wysokości niemal 6 mln zł, a mieszkańcy Stanisławowa czy Mszanny nadal co wiosnę tonęliby w błocie.

Środowe posiedzenie rozpoczął wójt Jan Łukasik od zdania relacji z tego, czym zajmował się od czasu ostatniej sesji. Mówił m.in. o odbiorze sali gimnastycznej przy szkole w Macoszynie Dużym, o rozstrzygniętym przetargu na odbiór odpadów, o spotkaniu z władzami Nadleśnictwa Sobibór w sprawie realizacji remontu dwóch dróg w Kolonii Mszanna, o planowanych remontach kościołów oraz o przystąpieniu gminy do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Kolejny punkt, czyli interpelacje i zapytania radnych, zaczął Jan Polak. Postulował o szybki remont drogi powiatowej z Piask do Bukowy. Poparła go Marta Malewicz. Radosław Lipert chciał, by Zarząd Dróg Wojewódzkich udrożnił trzy zapchane przepusty pod drogą wojewódzką nr 816 na północ od Bytynia. – Działki po zachodniej stronie szosy są zalane i trzeba coś z tym zrobić – argumentował.

Trzy pytania miał Tadeusz Pawłowski. Chciał wiedzieć, czy wójt będzie zainteresowany zawarciem porozumienia z powiatem, na mocy którego możliwy będzie remont zniszczonych przez wylany Bug dróg zbudowanych przy okazji scaleń. Pytał też, czy władze gminy zamierzają remontować chodniki w Woli Uhruskiej, a na koniec dopytywał, co stało się ze sprzętem strażackim po likwidacji OSP Bytyń i oczekiwał odpowiedzi, czy członkowie tej byłej już formacji mogą ubiegać się o przyznanie 200-złotowego dodatku do emerytury.

Następnie przyjęto kilka uchwał. Na początek tę umożliwiającą wystąpienie w imieniu parafii o dotacje na remonty zabytkowych obiektów (piszemy o tym na str. 2). Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej powiatowi i województwu na organizację transportu publicznego. W pierwszym przypadku chodzi o dopłaty do funkcjonowania busów, w drugim szynobusu na linii Chełm – Włodawa.

Zaakceptowano też wykaz kąpielisk, który wymienia tylko jedno kąpielisko. Będzie ono w sezonie funkcjonować na starorzeczu Pompka. Na koniec dokonano zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, dzięki czemu gmina mogła dołożyć brakujące 1,2 mln zł na projekt budowy 12 dróg lokalnych. (bm)