Radni-seniorzy wybrali władze

W piątek (5 listopada) odbyła się inauguracyjna sesja Włodawskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia aktów mianowania. Wybrano też prezydium.

Akty mianowania wręczył seniorom burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Dziękuję Państwu za chęć pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że wasza wiedza i doświadczenie zaowocuje wieloma przedsięwzięciami, które będziemy wspólnie realizować. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Włodawskiej Rady Seniorów, tak i teraz deklaruję chęć ścisłej współpracy – mówił burmistrz.

Następnie w tajnym głosowaniu wybrano prezydium rady. Przewodniczącym ponownie został Andrzej Rysz. Zastępować go będzie Janina Klimczuk, a funkcję sekretarza powierzono Alinie Dyszewskiej.

Włodawska Rada Seniorów powstała w 2016 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej we Włodawie. Rada składa się z przedstawicieli osób starszych, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów.

Zadania stawiane przed Włodawską Radą Seniorów to między innymi wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, opiniowanie oraz konsultowanie i zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego. Rada Seniorów inicjuje również działania na rzecz osób starszych oraz współpracuje z władzami miasta i instytucjami działającymi na jego terenie. WRS może też nawiązywać kontakty i wymieniać się doświadczeniami z innymi radami na terenie całego kraju. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here