Radni wyszli z Internetu

(25 marca) O godz. 9.00 rozpoczęła się XLV sesja Rady Gminy Włodawa. Po raz pierwszy od 18 miesięcy obrady nie odbywały się online, czyli zdalnie przez internet, lecz w formie tradycyjnej, w sali posiedzeń urzędu.

Piątkowa sesja była wypełniona uchwałami, choć poprzednia sesja miała miejsce ledwie dwa tygodnie wcześniej. W porządku obrad było 12 uchwał, w tym w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi czy zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wszystkie uchwały zostały przyjęte praktycznie bez dyskusji i jednogłośnie.

Radni przyjęli też trzy sprawozdania: z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.

Pytania do wójta Dariusza Semeniuka dotyczyły remontów dróg. Poruszono temat braku chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 812 oraz tragicznego stanu tej drogi oraz planu powstania komunikacji miejsko-gminnej. Wójt odpowiedział, że projektowany jest odcinek z Korolówki do Kaplonos, ale nie wiadomo, kiedy inwestycja ruszy. Co do planów wspólnej z miastem komunikacji, to odpowiedział, że można mówić o ewentualnych letnich przejazdach sezonowych.

Radni pytali też o chodnik przy drodze woj. nr 816, ale wójt odpowiedział, że z powodu inflacji może zabraknąć środków. Wójt dodał, że umowę podpisano z województwem na dofinansowanie ul. św. Tomasza w Orchówku i drogi w Stawkach. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na te drogi. Z kolei radny Andrzej Lis pytał o ewentualne przygotowania mieszkańców gminy do agresji Rosji na Polskę. Odpowiadano mu, że są to często informacje niejawne, ale wyrażono nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie.

(pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here